Selvrekrutterende styrenettverk

Styrer rekrutterer fra andre styrer, og baserer seg i stor grad på personlige nettverk. Det fastslår Gennadij Zavjalov, som har studert styrene i alle norske allmennaksjeselskap i sitt doktorgradsarbeid på Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert
Gennadij Zavjalov
Gennadij Zavjalov disputerte 9. oktober 2018.

(Første gang publisert oktober 2018)

Han har tatt utgangspunkt i månedlige data om styrer og styremedlemmer i alle norske allmennaksjeselskap. Dataene går fra juli 2006 til juli 2011, før og etter at loven om minst 40 prosent kvinneandel i styrer i allmennaksjeselskap ble innført i 2008. Zavjalov har brukt statistiske modeller for å se hvordan nettverkene utvikler seg.

Anbefaler hverandre

Ifølge Zavjalov har styrer en tendens til å rekruttere medlemmer med gode forbindelser og nettverk, gjerne folk som sitter i mange styrer i sammenlignbare selskaper. Når et styre er på jakt etter nye medlemmer, tar de dessuten ofte utgangspunkt i anbefalinger fra nåværende styremedlemmer, som kjenner vedkommende fra andre styrer.

Slik førstehåndsinformasjon blir ansett som mer pålitelig enn annenhåndsinformasjon, påpeker han.

En annen grunn til å oppgi slike referanser, er at det å sitte sammen i et styre gir en følelse av samhørighet blant medlemmene. Bekjente fra andre styresammenhenger blir dermed førstevalget når nye kandidater skal rekrutteres.

Dette kan være forklaringen på at det synes å være et begrenset antall mennesker med gode kontakter som går igjen i flere ASA-styrer.

«Gutteklubben Grei» og «gullskjørtene»

Fra et ledelsesperspektiv, og fordi de nordiske landene aktivt støtter likestilling mellom kvinner og menn, er det viktig å skjønne hvordan kjønn virker inn på rekrutteringen av styremedlemmer, påpeker Zavjalov. Tidligere forskning på nettverk blant ledere tyder på at menn og kvinner har ulike strategier når de velger seg nettverkspartnere. Ifølge denne forskningen ser kvinner ut til å ha mer mangfoldige nettverk enn menn, som i større grad foretrekker partnere som ligner dem selv.

En mye brukt betegnelse er «gutteklubben Grei», om menn som rekrutterer hverandre ut fra felles bakgrunn, vennskap og forretningsforbindelser.

Etter at loven om 40 prosent kvinneandel i ASA-styrer ble innført, gjelder tendensen til å rekruttere bekjente fra andre styrer også blant kvinner, viser Zavjalovs avhandling. Blant styregrossistene finner vi derfor også de såkalte «gullskjørtene» - et lite antall kvinner som sitter i mange styrer og rekrutterer hverandre.

Gennadij Zavjalov disputerte 9. oktober 2018 disputerte til doktorgraden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiS. Zavjalov er fra byen Tsjeljabinsk i Russland. Han har en bachelorgrad i matematikk fra universitetet i hjembyen, og en mastergrad i finansanalyse fra universitetene i Geneve, Lausanne og Neuchatel i Sveits.