Sikrere ventiler i olje- og gassindustrien

Gjennom sin forskning har Karan Sotoodeh funnet metoder som skal gjøre ventiler i olje- og gassindustrien mer pålitelige.

Publisert Sist oppdatert

Flerkompetansebetjeningstekniker kalibrerer oljefeltet instrument, Coriolis flowmåler og aktuert styreventil på offshore olje- og gassplattform. Foto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I doktorgradsprosjektet sitt har Karan Sotoodeh jobbet med forbedring av sikkerheten og påliteligheten i ventiler og aktuatorer i offshore olje- og gassindustri. En aktuator er en teknisk innretning som ved hjelp av styresignaler utfører en mekanisk bevegelse.

For å forhindre korrosjon for industrielle ventiler i havbunnen er valg av riktig materiale avgjørende. Designoptimalisering for å spare plass, vekt og kostnad for rørventiler er også en viktig faktor. Samtidig må materialet gi nok styrke mot indre trykk og rørbelastninger.

En av konklusjonene i arbeidet er en sterk anbefaling om å bruke tilstandsovervåking online for ventiler og aktuatorer for å forbedre sikkerheten og påliteligheten.

Kandidaten har brukt sikkerhetsmetoder som SIL (Safety Integrity Level) og feilmodus og effektanalyse (FMEA) for å kvantifisere tilknyttede parametere relatert til sikkerhet og pålitelighet for ventilene, aktuatorene og kontrollsystemene han har arbeidet med. Resultatene i Sotoodehs arbeid kan brukes til både forskning og industri for å forbedre sikkerheten og påliteligheten til ventiler og aktuatorer i offshore olje- og gassindustri.

Karan Sotoodeh er 41 år gammel og bor i Oslo. Han har en mastergrad i petroleumsteknologi fra Robert Gordon University of Aberdeen. Nå jobber han som ingeniør ved Baker Hughes.

Tittelen på avhandlingen er "Safety and reliability improvements of valves and actuators for the offshore oil and gas industry through optimized design". Sotoodeh disputerte 12. mars 2021.