Skal forske på de upåaktete båndene mellom petrokultur og kulturarv

Professor Dolly Jørgensen har vunnet finansiering til å forske på båndene mellom kulturarv og olje.

Publisert Sist oppdatert

Plast fra havet utstilt på Hå Gamle Prestegård
Detalj av havplast i installasjon 'Breathing Water' (2023) av Beili Liu, Hå gamle prestegård, fotografert av Dolly Jørgensen

Greenhouse senter for miljøhumaniora ved Universitetet i Stavanger har vunnet finansiering til prosjektet «Petroculture’s Intersections with The Cultural Heritage sector in the context of green transitions» (PITCH). Prosjektet er samfinansiert av EUs Horizon Europe-program og Storbritannias UK Research and Innovation (UKRI) med totalt 3.283.000 euro.

PITCH, som ledes av professor Dolly Jørgensen ved UiS, er et samarbeidsprosjekt med ti partnere fra de akademiske og kulturelle sektorene i seks land. Teamet forsker på petrokulturer – et begrep som brukes for å beskrive hvordan sosiale forestillinger, økonomiske diskurser og forståelser av modernitet skapes av petroleum. PITCH skal undersøke hvordan petrokultur gjenspeiles i dagens kulturarvspraksis og hvordan man kan gjentolke kulturarv sett gjennom en petrokulturramme.

Vi lever i et samfunn bygget på olje, som påvirker alle deler av livet.

Dolly Jørgensen

‒ Vi lever i et samfunn bygget på olje, som påvirker alle deler av livet, fra hva klærne vi har på oss er laget av, til hvordan skogbruket drives. Prosjektet vårt jobber for å synliggjøre de upåaktete båndene mellom kulturarv og petrokultur, sier Dolly Jørgensen, som er professor i historie og senterleder på Greenhouse senter for miljøhumaniora på UiS.

Dette prosjektet bidrar til den grønne omstillingen, som er navet i UiS sin strategi fram mot 2030. Fire innovative pilotarrangementer på ulike steder skal danne en modell for bruk av kulturarv til å kreativt engasjere medborgere for å skape transformative miljøendringer i samfunnet. Prosjektet inkluderer to museumsutstillinger, en sykkelvei med fortolkende skilt, og arrangementer og workshops for et bredt publikum.

‒ Det er viktig å inkludere kulturarven i våre raske, samfunnsdekkende grønne omstillinger bort fra avhengighet av fossilt brensel i Europa. Vi må forstå hvordan petrokulturer har påvirket livene våre og være sikre på hvordan vi kan se for oss livet ellers, sier Jørgensen.

Prosjektet løper fra desember 2023 til november 2027 og inkluderer partnere i Norge, Finland, Tyskland, Nederland, Portugal og Storbritannia.