Skeiv forskningsgruppe ved UiS

Skeiv Forskningsgruppe har som målsetning å promotere det skeive forskningsfeltet i Norge ved å skape en plattform for inspirasjon, provokasjon, samarbeid og støtte for, av og med forskere og studenter som er opptatte av skeiv teori, metodologi, pedagogikk, og akademisk praksis mer bredt.

Published Endret
Fakta
Etablert

September 2020

Medlemmer

70

For økt forståelse av, mer og bedre dialog mellom norsk, nordisk og internasjonal forskning i dette tverrfaglige og politiserte feltet.

Om forskningsgruppen

Skeiv Forskningsgruppe arrangerer seminarer med temaer fra aktuell forskning, hovedsakelig basert ved norske universiteter og høyskoler, men ofte med transnasjonale og interdisiplinære tilknytninger.

Skeiv Forskningsgruppe ved UiS ble startet høsten 2020 og er et forum for akademisk diskusjon omkring teoretiske, metodologiske og etiske temaer i det interdisiplinære queer- og LGBTQ-forskningsfeltet. Videre arrangerer forskningsgruppen regelmessige seminarer og deler informasjon om relevante forskningsaktiviteter, litteratur og referanser. Gruppen har medlemmer fra student til professor nivå som representerer en stor bredde i disiplinære og institusjonelle tilknytninger.

En hovedmålsetning for Forskningsgruppen er å være en plattform for skeiv forskning og forskere fortrinnsvis basert ved norske universiteter og høyskoler, og promotere skeiv forskningskunnskap nasjonalt. Sett i lys av det nåværende geopolitiske landskapet som antikjønn-politikk og angrep på demokratiske rettigheter og ytringsfriheten, er det en sentral ambisjon for Forskningsgruppen å stimulere til økt samarbeid og dialog mellom norske, nordiske og internasjonale forskere og politiske mobiliseringer i dette feltet.

lambda nordica

- nordisk tidsskrift for queer- og lhbt-forskning

Siden våren 2020 har tidsskriftet lambda nordica hatt Elisabeth Lund Engebretsen som redaktør, sammen med kollega Erika Alm, Universitetet i Gøteborg. Tidsskriftet er Open Access og kan i sin helhet leses her.

Ønsker du å bli med i gruppen?

Send en epost til koordinator med litt informasjon om hvem du er, og hvorfor du er interessert i denne gruppen. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen du sender kun vil bli brukt til dette formål. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger (GDPR). 

Kontakt

Elisabeth Lund Engebretsen, Professor, UiS Senter for kjønnsstudier: elisabeth.l.engebretsen@uis.no