Tidsskrift for kjønnsforskning til UiS

Senter for kjønnsstudier overtar som redaktør for det nasjonale fagtidsskriftet Tidsskrift for kjønnsforskning.

Published Endret

Nye redaktører i Tidsskrift for kjønnsforskning

I 2021 overtar Senter for kjønnsstudier ved UiS redaktørskapet for Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskriftet er det ledende, norskspråklige tidsskriftet for kjønnsforskningsfeltet. De nyutnevnte redaktørene i Tidsskrift for kjønnsforskning, Lene Myong og Ingvil Hellstrand ved Senter for kjønnsstudier ved UiS, gleder seg til å gå i gang.  

Vi har allerede planlagt flere temanummer for å nå ut til bredden av fagfeltet, sier de. Tidsskrift for kjønnsforskning er det ledende, norskspråklige tidsskriftet for kjønnsforskningsfeltet. For oss er dette en mulighet til å få innblikk i forskningsmangfoldet i feltet vårt, og å være med på å sette dagsorden for tidsskriftet. 

Det er Universitetsforlaget som utgir tidsskriftet, som ble etablert i 1977 under navnet Kvinneforskning. Tidsskriftet endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005. Redaktørperioden varer i to år.