Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for å fremme sosial inkludering av immigrantbarn og etniske minoritetsbarn i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Fem barnehagebarn sitter foran en barnehagelærer som leser i en bok
Foto: Getty Images

Barn utvikler holdninger og fordommer tidlig i livet, og dermed blir barnehagens arbeid med inkludering av og toleranse for alle barn, uansett bakgrunn, viktig. For å få det til, må barnehagen også vurdere om det arbeidet de gjør til vanlig, fungerer godt for alle, eller om de må arbeide litt annerledes i noen tilfeller. Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har laget en kunnskapsoversikt hvor de har analysert og sammenstilt forskning som er gjort på inkludering av immigrantbarn og barn fra etniske minoriteter i barnehagen. Målet var å finne fram til hvilke tiltak barnehagene gjør for å fremme den sosiale inkluderingen av disse barna.

Les en oppsummering av kunnskapsoversikten i dette forskningsnotatet.

Les mer om kunnskapsoversikten her:

Kunnskapsoversikt

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område

Les kunnskapsoversikten

Kunnskapsoversikten er publisert i International Journal of Inclusive Education.