Undersøkelse under sørtårnet

Arkeologisk museum har, gjennom forskingsområdet «Future Past», fått tillatelse til å gjennomføre to arkeologiske undersøkelser i Stavanger Domkirke.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsesområdet. Tårnets østvegg bak målestokken og noen av de store fundamentsteinene i forgrunnen

Ett av områdene som skal undersøkes er gulvet under det sørsøstre tårnet. Undersøkelser under Krypten i 1967 ga sterke indikasjoner på at det var en  eldre kirkegård under domkirken. Gravene som ble funnet den gangen lå på en slik måte at vi hadde store forhåpninger om å finne resten av gravplassen under tårnet.

I april satt vi i gang. Med hodelykter og munnbind begynte vi å grave i støvete halvmørke. Det dukket opp både dyrebein og menneskebein med en gang vi begynte å grave, men dessverre så lå ikke beina i en grav. I stedet for en gravplass fant vi gigantiske stein ! Ved hjelp av spett klarte vi å fjerne noen av  disse steinene men etter å ha gravd oss ned 0,5 meter måtte vi gi opp.

Stavanger domkirke ble bygget rundt år 1100 og var mindre enn kirken slik vi kjenner den i dag. Dagens kirke ble bygget etter en brann i 1272 og ble bygget lenger mot øst. Kirken står på et lite høydedrag som heller mot øst og da tårnene skulle bygges har det vært behov for et solid fundament. Det var nettopp dette fundamentet vi har funnet. Det er selvsagt skuffende at vi ikke fant gravplassen, men samtidig betryggende å se at kirkens tårn også står stødig i framtiden.

Tekst: Hilde Fyllingen