Undervisningskunnskap særlig viktig i land med lite ressurser

Everton Lacerda Jacinto disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 27. november 2020. Han har studert utdanningen av matematikklærere i Malawi.

Published Sist oppdatert

Everton Lacerda Jacinto under feltarbeid på en grunnskole i Malawi.

Jacinto fant at det har stor betydning at studentene erfarer hvordan undervisningskunnskap er en hjelp og støtte for å nå læreplanens mål i matematikk. Han oppdaget at lærerstudentene utvikler forståelsen for viktigheten av undervisningskunnskap i matematikk i gjennom lærerutdanningen.

Everton Lacerda Jacintos  forskning viser at undervisningskunnskap er særlig viktig for studenter som skal undervise i en skolesammenheng hvor det er lite ressurser. Jo bedre grep studentene har på undervisningskunnskap, desto bedre behersker de å undervise under utfordrende forhold.

Formålet med doktorgradsarbeidet har vært å bedre undervisning og lærerutdanningen i matematikk i Malawi.

Lite ressurser

Det sørøst-afrikanske landet Malawi har stort behov for nye lærere og etterutdanning av lærere etter at elevtallet nærmest doblet seg over natten da  grunnskolen ble  gratis i 1994.

Universitetet i Stavanger (UiS) har flere samarbeidsprosjekt i matematikkdidaktikk og lærerutdanning med University of Malawi  (UNIMA).  Samarbeidet mellom UiS og  UNIMA kom i stand da matematikkprofessor Arne Jakobsen ved UiS gjennom kjente i Sør-Afrika kom i kontakt med ansatte på  UNIMA.

Videreutdanning, master og doktorgrad

Samarbeidet med UNIMA består blant annet i å bidra til å bygge opp studier og et fagmiljø i matematikkdidaktikk ved universitetet. Samarbeidet består både i masterprogram og doktorgradsprogram. UiS har også bidratt til å bygge opp videreutdanningskurs for matematikklærer-utdannere ved alle de åtte lærerskolene i landet.

Disputaser

Tidligere har to kandidater disputert ved UNIMA gjennom samarbeidet med UiS. Everton Lacerda Jacinto er den første som disputerer ved UiS gjennom  samarbeidet.

Everton Lacerda Jacinto kommer fra Brasil og er bosatt i Vancouver i Canada. I tillegg til doktorgraden ved UiS har han en mastergrad i naturvitenskap og matematikkdidaktikk fra Federal University of Goias i Brazil fra 2011.

Tekst: Elin Nyberg