Vin, skogbrann og hulekunst: tre Marie Curie-stipend i humanistisk miljøforskning til UiS

Universitetet i Stavanger har fått tre postdoktorstipender som utforsker forholdet mellom mennesker og miljø fra EU-programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i årets tildelning. To av disse vil være tilknyttet Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) og en tilknyttet Arkeologisk museum (AM).

Published Endret

Skog brenner
Det ene prosjektet handler om hvordan røyk fra skogbranner er en del av miljøforandringene. (Illustrasjonsfoto: Getty Images/Niklas Storm)

Publisert første gang 12.02.2020

Fellesnevneren for de tre stipendene er at de alle inngår i forskningsområdet The Greenhouse, et internasjonalt ledende, tverrfaglig initiativ som undersøker de mangesidige og komplekse relasjonene mellom mennesker og resten av naturen.

- The Greenhouse under ledelse av Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen er et prakteksempel for hva et forskningsmiljø kan oppnå når det tilrettelegges for gjensidig godt samarbeid, involvering og tverrfaglig forskning, sier prorektor for forskning, Merete Vadla Madland.

Systematisk satsning på forskningsfinansiering gir resultater

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) er et attraktivt og prestisjefullt mobilitetsstipend finansiert av EUs Horisont 2020-program som gir forskere fra hele verden muligheten til å jobbe i to år i et europeisk land.

- Vi har jobbet systematisk mot EU-finansiering og dette har gitt resultater, både gjennom disse to stipendene og det store Horisont 2020-prosjektet EnviroCitizen som starter i april, sier Finn Arne Jørgensen ved IKS.

Å vinne tre MSCA-stipend på ett år et stort løft for den miljøhumanistiske forskningen ved Universitetet i Stavanger, som har markert seg sterkt i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler de seneste årene. 

- Ved Arkeologisk museum har vi jobbet målrettet med å få høy kvalitet på søknader, og dette stipendet, samt de to tildelte NFR/FRIPRO-prosjektene som starter i 2020, viser at vi er på god vei til å lykkes, sier Kristin Armstrong-Oma ved AM.

Prosjekter om vin, skogbrann og hulekunst

Dr. Gabriella Petricks prosjekt «Red and White: The Globalization of Wine in the Anthropocene». Der skal hun undersøke hvordan vitenskap og teknologi har blitt mobilisert av vinprodusenter for å øke vinindustriens dyrkningsmuligheter og hvordan dette har påvirket forbrukeres foretrukne vinsmaker. Denne historiske studien kan fortelle oss mye om hvordan vinindustrien må forholde seg til akselererende klimaendringer i framtiden. Mentor ved UiS er Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie ved IKS.

Dr. Mica Jorgensons prosjekt «Wildsmoke: Forest Fire and Our Senses in the North, 1911-1961» skal undersøke hvordan røyk fra skogbranner er en viktig del av miljøforandringer på den nordlige halvkulen. Prosjektet følger røyk på tvers av nasjonale, politiske og faglige grenser og har som mål å bygge broer mellom akademiske forskningsmiljø og statlig forvaltning. Mentor er Dolly Jørgensen, professor i historie ved IKS.

Dr. Jean Marie Careys prosjekt, «Prehistoric Paradigms of ‘Animalised’ Art from Modernist Visions of Utopia to Post-History» undersøker hvordan avantgarde-kunstnere i starten av forrige århundre, så vel som kontemporære kunstnere, er inspirert av arkeologiske oppdagelser, særlig av paleolittisk hulekunst og dens representasjoner av dyr.  Carey er også medlem av programområdet ARI (Animals mediating the real and the imaginary) ved Arkeologisk museum. Mentor er Kristin Armstrong-Oma, professor i arkeologi ved AM.