Voices of Women setter fokus på kvinnelige komponister

Sikrer kvinners rettmessige plass på de historiske, samtids- og fremtidige arenaene for kunstnerisk produksjon gjennom mesterklasser, foredrag og workshops.

Publisert Sist oppdatert

Kvinnelig sanglærer instruerer sangstudent. Foto.
Grundig gjennomgang av repertoar med én-til-én undervisning. Foto: Kathrine Fredheim, UiS.

Voices of Women (VOW) er et internasjonalt, EU-finansiert prosjekt som hører til utdanningsprogrammet Erasmus+, med fokus på og utgangspunkt i kvinnelige komponister. Prosjektet ledes av Universitetet i Stavanger og partnerinstitusjoner i Norge, Nederland og Tyskland.

– Første treningsaktivitet var en suksess, sier Bettina Smith, professor og prosjektkoordinator for Voices of Women (VOW). Over to dager har studenter og ansatte fra partnerinstitusjonene jobbet aktivt med repertoar av kvinnelige komponister i Europa på 1800- og 1900-tallet for å utdype sin kunnskap, og se på kjønnsperspektiver generelt i høyere kunstutdanning. Studentaktivitetene er et møtepunkt, hvor alle prosjektets ulike tema smelter sammen, og studentene introduseres til å jobbe aktivt med nytt repertoaret, framførelsespraksis, teori, filosofi, historiske kilder, evaluere og prøve ut nye metoder.

Mesterklassen var rettet mot klassiske sangere og pianister, og fant sted 23.-24. juni på Fakultet for utøvende kunstfag i Bjergsted. Deltakerne blir en del av det internasjonale Voices of Women-nettverket, og mottok et kursbevis på gjennomført EU Training Activity.

– Prosjektet samler studenter og lærere for å arbeide med å styrke og sikre kvinners rettmessige plass på de historiske, samtids- og fremtidige arenaene for kunstnerisk produksjon, sier Smith. Kvinnelige komponister har havnet i skyggen. En av VOW sine målsettinger er å bidra til kulturell bevissthet forankret i en historisk arv som ikke har fått sin rettmessige andel av oppmerksomhet, analyse, tolkning og fremførelse.

Illustrasjon av to kvinnelige ansikt med teksten Voices of Women over. Logo.

Undervisere på kurset

Professor Bettina Smith, førsteamanuensis Lise Meling, førsteamanuensis Friederike Wildschütz (UiS); Professor Janke Klok, førsteamanuensis Dr. Kristin McGee, Professor Dr. Petra Broomans (Riksuniversitetet i Groningen, Nederland); førsteamanuensis Dr. Lilli Mittner, Professor Anne-Lise Sollied (Universitetet i Tromsø).