Forskningsdagene i Stavanger-regionen 2023

20. september til 1. oktober 2023

Gratis og for alle

Forskingsdagane 2023 føregår frå onsdag 20. september til søndag 1. oktober. I desse tolv dagane kjem forskarane ut av kontora og labbane for å vise, fortelje og samtale med deg om kva dei forskar på. Energi – i alle former – er tema for årets festival.

Dette kan du få med deg

Forskingstorget i Stavanger 2023

Lør. 23.09.2023

11:00-15:00

Torget i Stavanger

Game for Guac

Lør. 23.09.2023

12:00-15:00

Universitetsbiblioteket i Stavanger, Ullandhaug

Matløypa på Ullandhaug 2023

Søn. 24.09.2023

12:00-15:00

Ullandhaug

Monsterenergi? Mennesker og naturkrefter i steinalderen.

Tir. 26.09.2023

09:00-12:00

Arkeologisk museum

Teaterforestilling for barn: Vi har ikke alltid vært her

Tir. 26.09.2023

09:30-13:00

Arne Rettedals hus

Ny energi for læring med VR

Tir. 26.09.2023

16:30-18:45

VID vitenskapelige høgskole, Misjonsmarka 12

Mangfold gir energi

Ons. 27.09.2023

16:00-18:00

VID vitenskapelige høgskole, Misjonsmarka 12

Forsker-standup på Kåkå – kveld 1

Ons. 27.09.2023

19:00-21:30

Musikkstuen Påfyll

Levande historie

Tor. 28.09.2023

11:00-12:00

Sølvberget
Møteplassen

Det grøne oljeuniversitetet

Tor. 28.09.2023

12:15-13:00

Universitetsbiblioteket, Campus Ullandhaug

Forsker-standup på Kåkå – kveld 2

Tor. 28.09.2023

19:00-21:30

Musikkstuen Påfyll

Young Researcher's Night

Fre. 29.09.2023

18:45-22:00

Folken

Gratis museumslørdag 30. september

Lør. 30.09.2023

10:00-16:00

Museer i Stavanger og Sandnes og Time

Energi er tema for Forskingsdagane 2023

Energi, i alle moglege former, er årets tema for Forskingsdagane 2023. Tradisjonelt tenkjer ein gjerne på energi i form av elektrisitet, olje og gass, og nye, grøne energiformer som sol-, hav- og vindkraft. Men energi er også noko vi har i kroppen. Kroppen får energi frå mat, og mange får dessutan energi ved å drive med kjekke og meiningsfulle ting. Energi kan også vere tema i kunst og litteratur.

Kvitt solsymbol på gul bakgrunn med teksten Rein energi til alle

Energi er tett kopla til FNs bereraftsmål og opphavet til mange sentrale spørsmål i samfunnet i dag, mellom anna knytta til produksjon, distribusjon og bruk av energi, energikrise og energikostnadar, samt trygg og rettferdig tilgang på energi.

– Forsking og innovasjon på energi er viktigare enn nokon gang, og Noreg har miljø i verdstoppen, seier Mari Sundli Tveit, administrerande direktør i Forskningsrådet.

– Under Forskingsdagane 2023 skal vi vise fram norsk, banebrytande energiforsking og innovasjonar som skal vere med på å løyse dei største utfordringane verda står overfor.

Kva er Forskingsdagane?

Forskingsdagane er ein nasjonal, årleg tolv dagar lang festival i regi av Forskingsrådet som Universitetet i Stavanger og ei rekke andre forskings- og kunnskapsinstitusjonar i heile landet tar del i. Eit viktig mål for festivalen er å skape begeistring og forståing for forsking.

folk på scene i samtale
Panelsamtale under Forskningsdagene 2021

Gjennom ei rekke forskjellige arrangement kan folk i alle aldrar og på alle kunnskapsnivå få eit innblikk i forskingsverda. Arrangementa går føre seg både på og utanfor forskarens vante arenaar for forskingsformidling.

Festivalen har blitt arrangert kvart år sidan 1995 og er ein av Europas store, nasjonale forskningsfestivalar. Kvart år peikar Forskningsrådet ut eit overordna tema for festivalen som dei fleste arrangementa handlar om på ein eller annan måte.

Festivalen startar kvart år på onsdagen i veke 38 og varer til søndagen i veke 39.

Arbeidsgruppa for Forskningsdagene Stavanger-regionen består av folk frå Jærmuseet, Museum Stavanger (MUST), NORCE, Norsk Oljemuseum, Stavanger universitetssjukehus, Tekna, Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. UiS har koordinatoransvaret i regionen samt eit spesielt ansvar for ekstern kommunikasjon.

Opplev forskarane våre! Frå tidlegare arrangement.

På labben

Bli med inn og besøk forskarane på labben

Forskar standup

Sjå video av tidlegare Forskar standup på Kåkå på You Tube

Forskar Grand Prix

Sjå tv-sendingane frå Folken og Stavangeren på NRK Kunnskapskanalen

Fullstendig program

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa for Forskingsdagane Stavanger-regionen består av folk frå Jærmuseet, Museum Stavanger (MUST), Norce, Norsk Oljemuseum, Stavanger universitetssjukehus, Tekna, VID vitskaplege høgskole og Universitetet i Stavanger. UiS er koordinator Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS har koordinatoransvaret i regionen samt eit spesielt ansvar for ekstern kommunikasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på knytta til Forskingsdagane i Stavanger-regionen: forskningsdagene@uis.no Følg oss på Facebook

Vil du delta som forskar?
Idé til eit arrangement?

Har du og ditt fagmiljø som forskarar i Stavanger-regionen ein god idé til eit arrangement under Forskingsdagane? Ta kontakt på e-post: forskningsdagene@uis.no Delta på Forskingstorget? Har du og fagmiljøet ditt lyst å ha ein stand på Forskingstorget laurdag 23. september 2023? Meld di interesse til Ilse Ros: ilse.ros@tekna.no Les meir på den nasjonale nettsida til Forskingsdagane.