Feltdagar- Eksperiment utanfor laboratoriet

Mandag 5. juni kl. 09:00 - Tirsdag 6. juni kl. 15:30,
UiS, Elise Ottesen-Jensens Hus,
EOJ101.

Denne workshopen samlar forskarar som utfører felteksperimenter for å presentere og diskutere arbeidet sitt.

Published Sist oppdatert
Informasjon

Keynote: Professor Matthias Sutter (Max Planck Institute for Research on Collective Goods and University of Colone)

Dato og tid: Mandag 5. juni fra 09:00 til 18:00 og tirsdag 6. juni fra 09:00 til 15:30.

Sted: Elise Ottesen-Jensens Hus, EOJ-101

Arrangører: Simone Häckl, Mari Rege

Kontakt: Åse Lea, administrativ koordinator

Preikestolen Foto: Samuel Kilworth Unsplash

Om workshopen:

Denne workshopen samlar forskarar som utfører felteksperiment for å presentere og diskutere arbeidet sitt. Arrangørane tar sikte på å inkludere felteksperiment om eit breitt sett av emne, inkludert metodiske framskritt. Me inviterer alle som ønsker å presentere eit felteksperiment til å sende inn sitt bidrag. Me forventer at dette blir ein liten workshop slik at føredragshaldarane kan få tilbakemelding av høg kvalitet. (Sjå her for programme til tidlegare utgåver)

Registrering:

Du kan registrere deg for å delta her, men ikkje med offisiell deltaking med innlegg. Frist for å gjere det er 15. mai.

Praktisk informasjon:

Det er inga deltakaravgift. Gruppemiddagen måndagen er inkludert og open for alle deltakarar.

Program

Workshopen startar med ein fottur til Preikestolen søndag 4. juni. På måndag startar me kl 08:45 og har fire økter med to presentasjonar (45 min) kvar. Dagen blir avslutta med ein keynote om leiing, sosiale nettverk og arbeidsplassklima gjennom ei kjønnslinse av Mathias Sutter, etterfølgd av konferansemiddagen. På tysdag vil me ha same oppsett som på måndag, det vil seia at me startar kl 08:45 og har fire økter. Me avsluttar kl 16:45. Det førebelse programmet finn du her (på engelsk).