Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Publisert Sist oppdatert
Roald Martinussen
Dosent Roald Martinussen

Roald Martinussen tok sin juridiske embetseksamen høsten 1979 ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo og spilte fort en sentral rolle i utviklingen av utdanning innenfor rettsvitenskap i Stavanger. Allerede i 1983 startet Roald med å undervise i rettsvitenskapelige fag i Stavanger knyttet blant annet til den daværende Rogaland distrikthøgskole.

En dyktig formidler

I over 40 år har mange generasjoner studenter hatt Roald som faglærer og sensor, både innenfor samfunnsvitenskapelig, økonomisk administrative og juridiske studieprogram. Roald var sentral med å utvikle fag innenfor rettsvitenskap og etter hvert opprettelsen av en egen bachelor i rettsvitenskap ved UiS i 2011 og master i forretningsjus i 2021. Innsatsen til Roald og gode kolleger ved Handelshøgskolen UiS kulminerte med at Universitetet i Stavanger fra høsten 2023 har kunnet ta opp studenter på vår egen master i rettsvitenskap og gi en fullverdig juridikum også her i regionen.

På pensum nasjonalt

Roald har undervist i rettslære både for jurister og ikke jurister i fag som forvaltningsrett, offentlig rett, sosialrett, kontraktsrett 2 med mere. Han har også vært tilknyttet jusmiljøet ved Universitetet i Agder. Roald har vært særlig opptatt av formidling og studentenes læring. Hans engasjement og dedikasjon har gitt unike læringsopplevelser for en rekke studenter. Han har vist en veldig brede faglige interesse, og har skrevet en rekke lærebøker. Det er mange studenter og jurister over hele Norge som har hatt Roald sine bøker om kjøpsrett, forbrukerkjøp og avhendingsrett som pensum.

Fra kjøpsrett til politi- og kirkerett

I tillegg til norske juridiske bøker har Roald også gitt ut en bok på engelsk om Convention on International sales of goods (CISG). Roald har skrevet en rekke artikler og bokanmeldelser i løpet av sin lange karriere. I tillegg til kjøspsrett, har han vist særlig interesse for politirett og kirkerett. I det siste jobber han med en ny artikkel om «Betydningen av klassiske antikke tekster for dagens rettsvitenskap».

På vegne av kolleger og studenter ved Handelshøgskolen UiS gratulerer vi hjerteligst jubilanten med dagen.

Lana Bubalo
Leder ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, Handelshøgskolen UiS