—Beslutninger skal tas på basis av kunnskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK)

Published Endret

Fra det aller første møtet om NORNESK som ble holdt i februar 2019 på Høgskulen på Vestlandet (HVL). (Foto: Knut Risnes)

Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) har som visjon å øke etterspørsel og anvendelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer innen alle fagområder. På den måten ønsker nettverket å sikre at tjenester, utdanning og forskning er velinformert og basert på pålitelig forskningsbasert kunnskap. NORNESK ble etablert i februar 2019, og hadde nylig årsmøte med påfølgende konferanse.  

Elaine Munthe, senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning og styremedlem i NORNESK, forteller at nettverket ønsker å promotere at beslutninger tas på basis av kunnskap på alle nivå i offentlig og privat sektor. NORNESK har også et mål om å redusere omfanget av unødvendig forskning, og å øke kvalitet i forskning og praksis.   

Et nytt nettverk  

Nettverket arrangerte sitt aller første møte i oktober 2019 ved OsloMet.  Da ble det ytret interesse for å etablere et mer formelt nettverk som kunne inkludere et bredt mangfold av disipliner og forskningsfelt.  Et styre bestående av flere av initiativtakerne har så arbeidet videre med utvikling av en nettside, informasjonsdeling og utarbeidelse av et grunnlagsdokument for NORNESK.  Den 22. oktober 2020 var det tid for årsmøte igjen, denne gangen arrangert digitalt av Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger.   

— Årsmøtet viser at NORNESK er et viktig nettverk som samler mange, sier Hans Lund, professor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og en av initiativtakerne til NORNESK. Vi fikk mange gode innspill til grunnlagsdokumentet for NORNESK og skal følge opp disse i den videre redigeringen.  

Et annet utfall av årsmøtet 2020 er at det eksisterende styret fortsetter, men skal suppleres med flere medlemmer.  

NORNESK-konferansen 2020 

En av de faste aktivitetene til NORNESK er å invitere til en årlig konferanse.  På årets konferanse var deltok ca. 60 deltakere fra en rekke ulike institusjoner.  De fikk høre David Gough, professor og leder av EPPI-senteret ved University College London fortelle om Evidence Synthesis International (ESI) og grunnlagsdokumentet som er skrevet og publisert av ESI-medlemmer. Professor Jens Hesselbjerg Christensen ved Niels Bohr Institute i Danmark ble utfordret til å si noe om hvordan det internasjonale klimapanelet arbeider med forskningskunnskap og kommer fram til sine vurderinger.  Seniorforsker Gunn Elisabeth Vist ved Folkehelseinstituttet (FHI) holdt et innlegg om hurtigoversikter. Dette har vært spesielt påkrevd i tiden vi er i nå med et stort behov for en rask oversikt over forskning om covid-19. Til slutt ble deltakere også bedre kjent med BISON som står for Bibliotekarer Involvert i Systematiske Oversikter i Norge. Marte Ødegaard, spesialbibliotekar på bibliotek for medisin og realfag ved UiO.  

Her kan du lese mer om NORNESK

Presentasjoner NORNESK-konferanse 2020

Nedenfor finner du lenker til tre av videopresentasjonene som ble gitt under konferansen.

Bruk og betydningen av systematic reviews i utarbeidelse av The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapporter om klimaendring. Presentasjon ved Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Institute, under NORNESK-konferansen 2020.
«Position paper» til Evidence Synthesis International (ESI). Presentasjon av David Gough, leder av EPPI-senteret i London, under NORNESK-konferansen 2020.
Introduksjon av BISON: Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter i Norge. Presentasjon ved Marte Ødegård, Bibliotek for medisin og realfag, Universitetet i Oslo under NORNESK-konferansen 2020.