Disputas om bekkensmerter ved graviditet

Kiropraktor Stefan Malmqvist disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 6. desember 2021.

Published Sist oppdatert
Portrett av Stefan Malmqvist
Stefan Malmqvist

Han forsvarte avhandlingen The prevalence, implications, and clinical course of pregnancy-related pelvic girdle pain.

Moderate og alvorlige bekkensmerter i svangerskapet er et betydelig helseproblem for kvinnene som rammes og for samfunnet.

Malmqvists doktorgradsarbeid viser at man i noen grad kan forutse hvilke kvinner som kan rammes av bekkensmerter. Hans studier viser også at forebyggende tiltak trolig bør rettes mot planlagt tilrettelegging av arbeid for de med høy risiko, særlig med tanke på løfting og bevegelser, samt forebyggende trivselsrettet arbeid.

Doktorgradsarbeidet er basert på to studier som inkluderte i overkant av 1000 gravide kvinner fra Stavanger universitetssjukehus: en retrospektiv kohort og en prospektiv kohort.

Femti prosent av kvinnene rapporterte moderate eller alvorlige bekkensmerter med ulike kliniske manifestasjoner. Smerter førte til økt sykefravær og redusert funksjonsnivå i svangerskapet. For de som hadde smerter, var lav jobbtilfredshet, problemer med løfting og søvn, samt smerteintensitet risikofaktorer for sykefravær. Høy utdanning, høy jobbtilfredshet og noenlunde bevart evne til å sitte, gå og stå, reduserte risiko for sykefravær, selv ved tilsvarende smerteintensitet som hos sykmeldte kvinner.

I den prospektive kohorten fant man at smerter ved de to diagnostiske testene P4 (posterior bekkensmerte-provokasjon) og ASLR (aktivt løft av strakt ben) i svangerskapsuke 18, kunne forutsi hvor mange dager i uken kvinnen opplevde smerter senere i svangerskapet. Kvinner med høy forekomst av smerter senere i svangerskapet hadde også høyere selvrapportert arbeidsbelastning, var mer deprimerte, hadde høyere BMI, mer funksjonssvikt og var oftere flergangsfødende.

Stefan Malmqvist er utdannet kiropraktor fra Anglo-European College of Chiropractic, Bournemoth, England. Han har en mastergrad i klinisk kiropraktikk fra University of Portsmouth, England. Malmqvist arbeider ved Sundbybergskliniken Primärvårdsrehab i Stockholm, Sverige.