Disputas om eksistensielle utfordringer ved å leve med fedme

Hvordan oppleves det å leve med fedme? Dette spørsmålet stiller Britt Marit Haga i sitt doktorgradsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av Britt Marit Haga
Britt Marit Haga disputerte 25. november 2020.

Haga forsvarte avhandlingen Existential experiences of living with obesity – perspectives form the views of individuals and health professionals i disputas ved Universitetet i Stavanger 25. november 2020.

Fedme regnes som en av de alvorligste helseutfordringene i dagens samfunn. Mange prøver å gå ned i vekt, enten på egen hånd eller med hjelp. Å gå ned i vekt og få til en varig vektnedgang har imidlertid vist seg å være svært vanskelig, noe som fører til at fedme for mange blir en livslang tilstand.

I tillegg er fedme en tilstand som det hefter stigma og fordommer ved. Derfor kan det å leve med fedme forårsake utfordringer av eksistensiell karakter, altså utfordringer som er knyttet til livets grunnvilkår og hva det innebærer å være menneske. I sitt doktorgradsprosjekt, har Haga med utgangspunkt i et eksistensielt perspektiv intervjuet både personer med fedme og helsepersonell for å undersøke nærmere hva det innebærer å leve med fedme.

Hagas forskning viser at deltagerne opplever at kroppen setter begrensninger for det livet de ønsker å leve, for å være seg selv og å komme videre i livet. Samtidig er de i ferd med å håndtere livet med en stor kropp, ved å akseptere kroppen sin som den er, utfordre fordømmelse og sette seg andre mål enn kun vektnedgang. Dermed er de i ferd med å finne en balanse i livet.

Helsepersonell forstår ikke alltid kompleksiteten ved å leve med fedme, og kan forveksle forsøket på å oppnå balanse i livet med å ikke ta fedmeutfordringen på tilstrekkelig alvor.

Resultatene viser at en mer helhetlig tilnærming til personer med fedme trengs, der det skapes et rom for hele mennesket. Både menneskers erfaringer av sårbarhet og frihet kan bane vei for balanse i livet til tross for begrensninger. Helsepersonell bør utfordre sitt biomedisinske tankegods for å kunne forstå kompleksiteten knyttet til å leve med fedme.

Britt Marit Haga er høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole, campus Sandnes. Hun bor i Tananger.