Hopp til hovedinnhold

Disputas om pustehjelp til nyfødte

Å måle CO2 i utpustluft hos nyfødte som trenger pustehjelp ved fødsel, kan tidlig i forløpet vise om gjenopplivingen er effektiv, viser spesialist i pediatri og overlege Kari Holtes forskning.

Publisert: Endret:

Portrett Kari Holte
Kari Holte er cand. med., spesialist i pediatri og overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold Kalnes. Doktorgraden er tatt ved Universitetet i Stavanger og er gjennomført som en del av studiegruppen Safer Births. Holte er bosatt i Fredrikstad.

Å sette på en ny PEEP-ventil på ventilasjonsutstyret, ser imidlertid ikke ut til å bedre effekten av pustehjelpen.

Kari Holte disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 12. november 2021.

Hun forsvarte avhandlingen: Resuscitation of term and near-term newborns in low-resourced settings: Studies of positive end-expiratory pressure and expired CO2 during bag-mask ventilation at birth.

Anslagsvis 700.000 nyfødte dør hvert år fordi de ikke puster godt nok ved fødsel. Over 95% av dødsfallene skjer i fattige land. Det mest tilgjengelige utstyret globalt for å redde nyfødte som trenger pustehjelp, er maske-bag. Masken legges over barnets nese og munn, og luft pumpes inn i lungene med overtrykk ved å klemme på en selvoppblåsende luftbeholder. Teknikken er ikke helt enkel, og bedre utstyr og mer kunnskap om hvordan pustehjelpen helst bør gis kan bidra til at flere overlever.

Hos barn som er for tidlig født, har det i de siste årene vært anbefalt å bruke utstyr som gir et lite mottrykk ved utpust for å holde lungene åpne under pustehjelp ved fødsel, såkalt positivt ende-ekspiratorisk trykk (PEEP). Å gi PEEP har imidlertid så langt vært avhengig av trykkluft som sjelden er tilgjengelig i fattige land. I tillegg har det vært forsket lite på bruk av PEEP til barn som er født ved og nær termin. Holte undersøkte om en maske-bag med en ny PEEP-ventil som ikke er avhengig av trykkluft, kan bidra til at nyfødte som trenger pustehjelp kommer seg fortere. Hun studert også CO2 i utpustluft under gjenoppliving av nyfødte for å vurdere om dette kan brukes til å hjelpe helsepersonell til å gi mer effektiv pustehjelp.

Holte fant ingen nytte av å sette en PEEP-ventil på maske-bag-utstyret ved gjenoppliving av barn født ved og rett før termin. Hjertefrekvensen steg like fort eller ubetydelig langsommere i gruppen som ble gjenopplivet med PEEP. CO2 i utpustluften var litt lavere som tegn på at det tok litt mer tid å få luft i lungene. Overlevelsen var den samme.

I Holtes CO2-studier, fant hun at nivået av CO2 i utpustluft under gjenoppliving av nyfødte har sammenheng med hvor alvorlig tilstanden er, og kan brukes til å si noe om sannsynligheten for overlevelse. Holtes funn kan også tyde på at litt høyere pustevolumer og litt lavere pustefrekvens enn det som er anbefalt nå gjør at CO2 stiger litt raskere. Dette kan være tegn på at effektiv gassutveksling kommer raskere i gang. CO2 i utpustluft blir ikke rutinemessig målt og er sjelden tilgjengelig for helsepersonell under gjenoppliving av nyfødte nå.

Forskningsresultatene taler imot å innføre bruk av PEEP ved gjenoppliving av nyfødte ved og nær termin. Den nye ventilen kan likevel være nyttig til barn som er for tidlig født. Resultatene bidrar også til bedre forståelse av hva som påvirker kvaliteten på pustehjelpen og CO2 i utpustluft under gjenoppliving av nyfødte. Videre studier kan avklare om helsepersonalet klarer å forbedre pustehjelpen hvis de måler CO2 i barnets utpustluft og ser verdiene mens gjenopplivingen pågår.