Doktorgrad om ruspasienter, bedring og tilbakefall

Fredrik Dreyer Moe disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid og kultur & samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27. juni 2023.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av ung mann
Fredrik Dreyer Moe fra Fyllingsdalen er utdannet psykolog og filosof. Han er jobber som psykologspesialist v/BUP Ytrebygda, Helse-Bergen.

Moe forsvarte avhandlingen Some psychological and social factors in relapse after long-term abstinence in substance use disorder.

Hva har du forsket på?

– Jeg har forsket på ruspasienter, bedring og tilbakefall.

Hva fant du ut?

– Jeg fant at det innenfor rusforskning finnes få langtidsstudier på tilbakefall og at det ikke er enighet om hvordan bedring og tilbakefall defineres. Det er heller ikke et skille mellom tidlige og sene tilbakefall. Videre fant jeg at selv om ruspasienter kan få bedre psykologisk fungering i rusbehandling, så forhindrer ikke det alene tilbakefall over fem år, og at rusfrie venner ikke nødvendigvis har innvirkning på reduksjon av rusmiddelbruk fire år etter rusbehandling.

Hvordan kom du fram til dette?

– Jeg kom fram til dette ved å gjøre en systematisk gjennomgang av litteraturen på området og statistiske analyser på ruspasienter fra Rogaland området.

Hva kan forskningsresultatene brukes til?

– Den kan brukes til å informere teori, empiri og praksis. Resultatene viser at teoretiske begreper er inkonsistente. Ettersom vi anvender disse begrepene i studier bør vi vite hva vi undersøker. Videre viser resultatene at det trengs mer langtidsforskning på bedringsprosesser etter rusbehandling. Dette er relevant ettersom ruslidelser ofte er langvarige lidelser. Siden resultatene antyder hva som kan ha effekt over tid så er det noe rusbehandling kan dra nytte av i organiseringen av hjelpetilbudet. Spesielt siden rusbehandling samtidig må fokusere på reduksjon av rusmiddelbruk og økt fungering og velvære, og ikke minst hvordan dette konkret kan gjøres.