Faktorer som beskytter mot mobbing og nettmobbing

Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer: faktorer i samfunnet, faktorer i familien og faktorer som er knyttet til individet selv.

Publisert Sist oppdatert
:

Kunnskapsoversikten systematiserer tre nivå av faktorer som kan beskytte barn og unge mot å mobbe eller bli utsatt for mobbing og nettmobbing. Faktorer i familien kan for eksempel være samtaler om internett- og teknologibruk og interaksjon mellom barn og foreldre. (Foto: Getty)

I denne kunnskapsoversikten ser forskerne på faktorer som kan beskytte barn og unge mot å mobbe eller bli utsatt for mobbing og nettmobbing. Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer: faktorer i samfunnet (f.eks. et positivt nærmiljø og et trygt skolemiljø), faktorer i familien (f.eks. samtaler omkring internett- og teknologibruk i hjemmet og interaksjon mellom barn og foreldre) og faktorer som er knyttet til individet selv (f.eks.: god sosial kompetanse og selvforståelse). Forskningsnotatet gir en mer utførlig innsikt i hva disse faktorene kan være, og oversikten bidrar med kunnskap som har betydning for utforming av tiltak mot mobbing.  

referanse:

Zych, I., Farrington, D. P. & Ttofi, M. M. (2018) Protective factors against bullying and cyberbullying: A systematic review of meta-analyses, Aggression and Violent Behaviour, 2019(45), 4–19. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.06.008