Innsamling av data i prehospitale tjenester

Disputas: Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og registrerer ved behandling av akutt syke og skadde pasienter? Det har Kristin Tønsager forsket på.

Publisert Sist oppdatert
Kristin Tønsager
Kristin Tønsager. (Foto: Marie von Krogh)

Hun forsvarte avhandlingen Defining core data for continuous benchmarking in pre-hospital critical care da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 5. februar 2021.

Legebemannet utrykningstjeneste er i Norge synonymt med luftambulanse. Selv om dokumentasjon i legebemannet utrykningstjeneste er lovpålagt, er manglende data et vanlig problem når man skal forske på behandlingen som foregår før pasienten kommer til sykehus, viser avhandlingen. Det er derfor viktig med et system som sørger for at legene får riktige data og av høy kvalitet. 

Tønsager har testet om det å bruke en mal for dataregistrering er en god måte å samle data på med tanke på mengden informasjon, samt hvordan kvaliteten på dataene er. Ut fra kunnskapen som har kommet fram i hennes forskning, er malen blitt oppdatert slik at den nå er enda bedre egnet til å samle inn data.

Det er viktig å vite om pasienten er helt frisk fra før eller om pasienten har tilleggssykdommer, som for eksempel hjertesykdom. Hennes forskning viser at luftambulanseleger greier å bruke et score-system som gjør at de kan ta høyde for hva pasienten feiler fra før når de skal forske på hva slags behandling som er best for pasienten.

Den oppdaterte malen for rutinemessig dokumentasjon kan gi et godt grunnlag for videre forskning på effekten av behandlingstiltak og hvilke pasienter som har nytte av lege prehospitalt. Dette vil kunne bidra til forbedring og utvikling av legebemannet utrykningstjeneste.

Kristin Tønsager har studert medisin ved Universitetet i Oslo. Hun er overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Universitetssjukehuset i Stavanger og har gjennomført ph.d.-prosjektet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.