Laerdal Medical finansierer forskning på kunstig intelligens

Laerdal Medical styrker samarbeidet med UiS ved å dekke en treårig deltidsstilling innenfor kunstig intelligens og helseteknologi.

Publisert Sist oppdatert
Tom Ryen, Kjersti Engan, Øyvind Meinich-Bache og Helge Myklebust (Laerdal).
Samarbeidspartnere, fra venstre: Instituttleder Tom Ryen, professor Kjersti Engan, doktorand Øyvind Meinich-Bache og Helga Myklebust fra Laerdal (Foto: Ståle Freyer)

Laerdal Medical finansierer en deltidsstilling som forsker ved Universitetet i Stavanger (UiS) med særlig vekt på kunstig intelligens og datasyn. Resten av tiden skal brukes til arbeid med løsninger som anvender kunstig intelligens på Laerdal.

Stillingen er en førsteamanuensis II-stilling ved Institutt for data- og elektroteknologi (IDE) ved UiS, og gjelder for tre år. Ved IDE skal den brukes til forskning, veiledning av doktorgrads- og masterstudenter, samt til å søke om forskningsmidler til nye prosjekt for UiS og Laerdal.

Instituttleder Tom Ryen setter naturligvis pris på at Laerdal vil betale for deltidsstillingen.

– Samarbeidet med Laerdal er veldig bra, og nå blir det enda mer trykk, sier han.

Doktorgrad om gjenoppliving

Øyvind Meinich-Bache er allerede ansatt i den nye stillingen. 21. februar forsvarte han doktorgraden sin «Automatic Video Analysis in Resuscitation». I sitt doktorgradsprosjekt har han undersøkt muligheter for å bruke automatisk videoanalyse i to ulike gjenopplivningssituasjoner.

For det første arbeidet han med videoanalyse i forbindelse med hjertestans. Det resulterte i appen TCPR link, som måler kompresjonsrate ved hjertekompresjoner. Laerdal jobber nå med videreutvikling av appen, først ut er et prosjekt i Singapore.

­­– Videre forskning på kamera-baserte metoder som kan forbedre nåværende løsning, kan bli en del av stillingen på UiS, enten i form av veiledning av studentprosjekter eller at jeg tar noe videre selv, sier han.

Livredding

I tillegg har han analysert videoopptak av gjenopplivingsforsøk av nyfødte på Haydom-sykehuset i Tanzania. Her ble det utviklet et system som automatisk kjenner igjen hva pleierne utfører av livredning. 

– Systemet ga lovende resultater på videoer fra Tanzania, og vi samarbeider nå med Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Nepal om å få flere videoer for å videreutvikle løsningen til et generelt system som kan fungere på videoer fra ulike sykehus, sier Meinich-Bache.

Masteroppgaver

Nå veileder han på to masteroppgaver knyttet til løsninger i systemet.

– Videre planlegger vi å søke om forskningsmidler til en ph.d.-stilling som betyr ytterligere mer forskning. Lærdal er veldig interessert i et slikt system, og ser for seg at det både kan benyttes i opplæring og i virkelige situasjoner for å evaluere behandlingen den nyfødte fikk.

Ved IDE blir Meinich-Bache en del av forskningsgruppen BMDLab (Biomedical Data Analysis Laboratory), som forsker på hvordan dataanalyse kan bidra til å løse problemer innen biologi og medisin.

Forskning i praksis

Professor Kjersti Engan er en av lederne for forskningsgruppen og har veiledet Meinich-Bache i doktorgradsprosjektet. Hun forteller at forskningsgruppen har jobbet mye med Laerdal og at det er motiverende å se at forskningen blir tatt i bruk i praksis.

At det i tillegg er produkter som kan gjøre en forskjell i livstruende situasjoner gir en ekstra dimensjon.

– På universitetet har vi vår måte å jobbe på, gjennom forskning, utdanning og veiledning. Da er det givende å samarbeide med et firma som Laerdal. De er sterke på forskning, men også på produktutvikling, og de er handlekraftige. Sammen med dem er det en mye kortere vei til at forskningen blir brukt i produkter og når ut til et internasjonalt marked, sier Engan.

Langt samarbeid

Samarbeidet mellom Laerdal og UiS strekker seg over 20 år, og begge parter er godt fornøyd med at samarbeidet blir utvidet.

– Samarbeidet hjelper oss med å være i forkant av utviklingen. I tillegg gir det bedriften bedre kontakt med studenter med tanke på rekruttering, sier forskningssjef ved Laerdal Medical, Helge Myklebust,

Instituttleder Ryen legger til at forskningen ved IDE og spesielt samarbeidet med Laerdal er viktige bidrag i universitetets satsing på medisin.

– Dette gir et løft i vår satsing på helseteknologi. Framtida vil bli prega av mennesker som forstår både teknologi og helse, sier Ryen.

Tekst: Karoline Reilstad
Foto: Ståle Freyer