Overvåker fosterlyd under fødsel i Tanzania

Disputas: Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania.

Publisert Sist oppdatert
Benjamin Kamala
Benjamin Kamala disputerte 18. november 2019.

(Første gang publisert november 2019)

På verdensbasis er det over 3 millioner dødfødsler og ca. 3 millioner nyfødte barn som dør hvert år, de fleste i lav-ressurs land. Om lag 2 millioner av disse dødsfallene skyldes oksygenmangel under fødsel. Det er en sterk sammenheng mellom unormal fosterlyd og fødselsrelaterte dødsfall, derfor kan god fosterlydsovervåking hjelpe helsearbeidere med å fange opp utsatte barn og iverksette nødvendige tiltak som redder liv.

Overfylte fødeavdelinger 

Tradisjonelt har helsearbeidere i lav-ressurs land brukt «jordmor-stetoskop» til å overvåke fosterlyd. Dette er et solid og viktig verktøy, men kan være vanskelig å bruke i overfylte fødeavdelinger.

Denne doktorgraden er del av et stort innovasjons- og forskningsprosjekt kalt Safer Births. Forskningen er gjennomført ved to store sykehus i Dar es Salaam, den største byen i Tanzania. To klinisk randomiserte kontrollerte studier er utført på det nasjonale universitetssykehuset (2014-2017); først testing av jordmor-stetoskop mot håndholdt Doppler, så håndholdt Doppler mot Moyo (en ny kontinuerlig fosterlydsmåler utviklet av Lærdal Global Health) for fosterlydsovervåkning under fødsel.

Oppdaget oftere unormal fosterlyd

Den tredje studien er en før/etter implementering av Moyo på et stort regionssykehus. I denne urbane settingen førte bruk av håndholdt Doppler til en signifikant høyere deteksjon av unormal fosterlyd, sammenlignet med jordmor-stetoskop. Derfor ble Moyo testet mot håndholdt Doppler. Moyo hjalp helsearbeiderne med å fange opp enda flere unormal fosterlyd og på et tidligere stadium. Videre førte bruk av Moyo til bedre generell kvalitet under fødsel og igangsetting av ulike tiltak for å hindre fosterskade/dødsfall, med en trend mot bedre overlevelse. Studier som er skalert med tanke på overlevelse er anbefalt.

Safer Births er et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Stavanger Universitetssykehus og Lærdal Global Health med hovedfinansiering fra Norges Forskningsråd, Lærdal Foundation og Saving Lives at Birth Grand Challenge.

Benjamin Kamala disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 18. november 2019.