Trening kan forebygge demens

Kan måling av volumet i en kjevemuskel bidra til at færre blir demente? Det har Miguel Germán Borda forsket på.

Publisert Sist oppdatert
Portrett av mann
Miguel Germán Borda er lege ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger universitetssjukehus. Han har tatt doktorgraden ved UiS. (Foto: UiS/Mari Hult)

Disse spørsmålene er viktige for både Borda, som er lege, og de 77 000 menneskene som lever med demens i Norge i dag. 

Borda forsvarte avhandlingen Clinical and neuroimaging prognostic markers in Alzheimer's Disease and Lewy Body Dementia: The role of muscle status and nutrition i disputas ved Universitetet i Stavanger 5. juni 2023.

Trolig vil demens-tallet dobles i løpet av de neste tiårene. I tillegg blir vi bare flere og flere eldre. Hva kan vi gjøre for at færre blir demente?

Trening er nøkkelordet. Fysisk trening. For hvis du er over 50 år og trener regelmessig, så er det mye som tyder på at du er godt i gang med å sikre at hjernen din fungerer i årene som kommer også. Ikke bare bidrar fysisk trening til å forebygge demens, det kan også forbedre hjernens funksjon hos dem som allerede er rammet av demens.

I en stor studie av 50 000 mennesker – gjennomført i forskningsmiljøet Borda er en del av, ble det påvist en sammenheng mellom regelmessig trening, relativt muskelvolum og hjernens helse i norske og engelske befolkningsgrupper. Siden har Borda validert disse funnene i store kohorter i Mexico og Sør-Korea. Borda fant ut at regelmessig trening bidrar til å beskytte og bygge opp hjernen. Det kan virke som det er en direkte sammenheng mellom mengden trening og hvor godt hjernen din fungerer.