UiS hevder seg i prestisjefylt ranking innen helse og medisin

UiS tar plass blant de 301 – 400 beste universitetene i verden innen fagområdet helse og medisin.

Published Endret

Medisinsk teknolog foran skjermer

Times Higher Education (THE) regnes som den mest høythengende av de ulike internasjonale universitetsrangeringene. Rangeringen innen helse og medisin dekker medisin, tannlege og andre helsefag, herunder sykepleie. Totalt deltok 925 universiteter i dette fagfeltet.

– Helse er et viktig satsingsområde for UiS. Vi har sterke fagmiljøer innen flere felt, som medisinsk forskning, helseteknologi, simulering, innovasjon og pasientsikkerhet. Plasseringen på listen viser at vi stiller sterkt når framtidens helseutfordringer skal løses, sier prorektor for innovasjon og samfunn, Rune Dahl Fitjar.

Prorektor Rune Dahl Fitjar

Han peker også på at UiS har utviklet et nyskapende medisinstudium, som har fått svært gode fagfellevurderinger og som innebærer en etterlengtet fornyelse av norsk medisinutdanning.

– Vårt studium vil plassere UiS i den medisinske utdanningsfronten internasjonalt. Her har Norge et uutnyttet potensial, sier Fitjar.

Også i den overordnede rangeringen av de beste universitetene i verden – The Times Higher Education World University Rankings 2022 – gjorde UiS en sterk debut. Da rankingen nylig ble offentliggjort var UiS ranket blant de 401-500 beste universitetene. Rundt 1600 universiteter leverte inn data til THE for å bli rangert.

Norske universiteter i rankingen

Innen fagområdet helse og medisin deltok fem norske universiteter.

Universitetet i Oslo (126 – 150)
Universitetet i Bergen (176 – 200)
UiT – Norges arktiske universitet (251 – 300)
UiS (301 – 400)
NTNU (401 – 500)

Det er første gang UiS deltar i Times Higher Education-rangeringen. Universitetene blir målt på 13 ulike indikatorer innenfor utdanning, forskning, siteringer, internasjonal profil og næringsinntekter. Alle de mest prestisjetunge universitetene i verden er med.

Ønsker en internasjonal referanseramme

Motivasjonen for å melde seg på THE-rangeringen er ønsket om å måle seg mot de beste i verden.

– Vi har mange måleindikatorer hvor vi kan sammenligne oss med andre universiteter internt i Norge, men universitetet er først og fremst en del av et internasjonalt, vitenskapelig samfunn og har en internasjonal referanseramme. Å måle oss med de beste i verden kan være med på å drive kvaliteten vår enda mer opp, sier Fitjar.

Verdens beste universitet innen helse og medisin

For 11. år på rad rankes University of Oxford som verdens beste universitet innen helse og medisin. Deretter følger Harvard University, Imperial College London og University of Cambridge.

Listen er utformet slik at de første 100 blir nummerert etter hvor godt de gjør det, deretter blir universitetene delt inn i stadig større grupper. Først 50 om gangen, deretter 100. Den siste gruppa består av alle som ligger under 600. plass.

Se rangeringen på Times Higher Education