Utviklet lederguide for kvalitets- og sikkerhetsarbeid

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i kommunehelsetjenesten i arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

Publisert Sist oppdatert
Portrett Terese Johannessen
Terese Johannessen er utdannet sykepleier med master i helsevitenskap fra UiS. Hun arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Agder.

Terese Johannessen har i sitt doktorgradsarbeid vært med å utvikle en lederguide som gjennom tre steg støtter lederne i kommunehelsetjenesten i arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

Johannessen forsvarte avhandlingen «Exploring the role of managers in quality and safety work in nursing homes and homecare services – a multiple case study» da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 8. april 2022.

Å være leder eller ansatt i kommunehelsetjenesten krever harde prioriteringer og vanskelige avveininger. Når lederne må redusere kostnader opplever ansatte å få flere arbeidsoppgaver og mindre ressurser, noe som stjeler tid fra den daglige pleien og fra samvær med pasientene.

– Stadige endringer i rutiner gjør at ansatte er avhengig av den uformelle praten i korridoren for å få ting til å gå rundt. Ledere er også usikre på hvordan de skal stå i dette, hvordan være en god leder og hvordan opprettholde engasjement og motivasjon i avdelingen, forklarer Johannessen.

Gjennom forskningsprosjektet SAFE-LEAD, har hun vært med å utvikle en lederguide som skal hjelpe ledere å holde et jevnt trykk på arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

Guiden er strukturert rundt sju vanlige utfordringer som ledere møter i arbeidet med kvalitetsforbedring. Lederguiden er tilpasset sykehjem og hjemmetjenester og skal ligge åpent tilgjengelig på nett.

Guiden ble utviklet i tett samarbeid med ledere og ansatte i flere kommuner og medforskere i prosjektet. De gjennomførte intervjuer, workshops og observasjoner gjennom 12 måneder for å følge og evaluere implementeringsprosessen. Det tette samarbeidet gjorde guiden mer relevant for ledere og lettere å ta i bruk i deres arbeidshverdag.

– Våre resultater viser at lederguiden gir en arena til å diskutere og reflektere over kvalitets- og sikkerhetsarbeid. Den bidrar også til en strukturert prosess, engasjement og en felles forståelse. Tid, system og samhold er viktig i arbeidet med forbedring av kvalitet- og sikkerhet og her kan lederguiden spille inn, sier Johannessen.