UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet er å gjøre studentene tryggere før de skal ta disse i bruk i praksis.

Publisert Sist oppdatert
Kristin H. Urstad viser hvordan studenter enkelt kan ta i bruk øvingsappen DIGISIM når de øver på ferdigheter og prosedyrer (FIlm: NETTOP).

Publisert første gang 6. mars 2020. Tekst: Cathrine Sneberg.

Opplæring i riktig utførelse av praktiske prosedyrer er en sentral og tidkrevende del av sykepleierutdanningen. Derfor har lærere ved UiS sammen med NETTOP og internasjonale partnere utviklet en interaktiv app som skal gi sykepleiestudenter i Norge, Storbritannia og Spania mulighet til å trene selvstendig på praktiske prosedyrer.

Målet er å gi europeiske sykepleierstudenter et digitalt læringsverktøy som kan forbedre deres kliniske ferdigheter og gjøre dem bedre forberedt til å ta i bruk prosedyrene i praksis.

– Det er særlig viktig at studentene er trygge på prosedyrene før de skal i praksis hvor de må utføre prosedyrene i tillegg til å ivareta pasienter i tidvis stressende eller komplekse situasjoner, forklarer prosjektleder Kristin Hjorthaug Urstad, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS.

Behov for mengdetrening i ferdigheter

Sykepleiestudenter skal mestre prosedyrer som blant annet injeksjoner, stell av operasjonssår og måling av blodsukker og blodtrykk. Den nye appen inkluderer ti ulike prosedyrer, og har flere funksjoner som demonstrasjonsfilmer, utstyrs- og sjekklister, og øvelser som skal hjelpe studentene i egentrening. 

– Det kreves en betydelig mengde trening for å mestre de praktiske prosedyrene. Ved å bruke denne appen får studentene tilgang til sjekklister og demonstrasjoner av korrekt utførelse av prosedyrer, og kan dermed øve på egenhånd eller sammen med medstudenter uten tilsyn av faglærere, sier Urstad.

Appen har også en «stemmeguide» som forklarer steg for steg hvordan prosedyren skal gjennomføres. En nærhets-/lyssensor sørger dessuten for at studentene enkelt kan gå videre til neste steg. Uten å måtte berøre skjermen kan studentene dermed være sterile mens de øver på prosedyren.

Studentperspektivet sentralt i utviklingsfasen

Digisim app for sykepleieprosedyrer
Studenter kan enkelt bruke sjekklisten i appen for å sjekke at alle punkter i prosedyren er gjennomført.

Anne Charlotte Myrvold og Magnus Straume er to av tre studenter ved UiS som har testet og bidratt med brukerperspektiv i utviklingen av appen. Studentene ble rekruttert når de var 1.årsstudenter i 2017 og fullførte sykepleierutdanningen sommeren 2020.

Studentene forteller at de har bidratt til utvikling av et verktøy de selv hadde hatt behov for, og som vil være nyttig i forberedelser til både praksisstudier og praktisk-muntlige eksamener.

– Flere sykepleiestudenter lager nå selv utstyrs- og sjekklister for de ulike prosedyrene for hånd. Denne appen vil forenkle ferdighetstreningen og spare tid for studentene, sier Straume.

Internasjonalt samarbeid

Appen er utviklet gjennom prosjektet DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education) i samarbeid mellom UiS, University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia med midler fra Erasmus+ Strategiske partnerskap.

DIGISIM er tilgjengelig på norsk, engelsk og spansk, og er tilpasset de ulike landenes nasjonale sykepleieprosedyrer.

Kontaktperson

Professor i sykepleiefag
51831664
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Om DIGISIM appen
Finansiering

Erasmus+ Strategiske partnerskap

Samarbeidspartnere

University of Nottingham, Universidad de Católica de Valencia og Universitetet i Stavanger

DIGISIM Nurse Training app

DIGISIM ble lansert høsten 2020, og er tilgjengelig på norsk, engelsk og spansk. Appen kan enkelt lastes ned fra App Store og Google Play.