Hva betyr fysisk aktivitet for læringen?

Kan man trene seg smart? To nye forskningsnotater fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ser nærmere på forholdet mellom fysisk aktivitet og læring og om fysisk aktiv undervisning fører til større læringsutbytte.

Publisert Sist oppdatert
Fire jenter i treningshall
Fysisk aktivitet kan forebygge sykdommer og lidelser, men kan også skape livsglede. (Foto: Getty Images)

Hva betyr fysisk aktivitet for folkehelsen? Ganske mye, vil de fleste si, deriblant Folkehelseinstituttet (FHI), som i en rapport i vår viser til at for mye stillesitting kan øke risikoen for ulike sykdommer, som hjerteinfarkt, kreft og type 2- diabetes. De anbefaler voksne å være fysisk aktive mellom 150 til 300 minutter hver uke, med puls og innsats tilsvarende rask gange. For barn og unge anbefales 60 minutter per dag.

Hva så med fysisk aktivitet og dens betydning for barn og unges læring i skolen? To nye fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ser nærmere på flere problemstillinger om dette temaet.

Fleksible læringsrom

Den første, «Fleksible undervisningsrom, fysisk aktivitet og læring», konkluderer med at fleksible læringsrom fører til mer fysisk aktive elever. «I tillegg fremmet de fleksible læringsrommene elevsentrerte arbeidsmåter og førte til mer samarbeid, aktiv læring og kreativitet,» heter det innledningsvis.

Forskningsnotatet er basert på en systematisk kunnskapsoversikt som omfattet fem studier.

Fysisk aktive klasserom

Den andre, «Effekter av fysisk aktiv undervisning på elevers læringsutbytte og læringsglede», er basert på en systematisk kunnskapsoversikt som undersøkte 20 studier. Resultatene indikerer en sannsynlig sammenheng mellom fysisk aktive klasserom og elevenes læringsutbytte i akademiske fag i deler av utdanningsløpet. «Sju studier undersøkte elevenes utholdenhet i arbeid med fag i fysisk aktive klasserom.

Samlet sett indikerer resultatene av disse sju studiene at elever i fysisk aktive klasserom hadde større utholdenhet i møte med faglige oppgaver,» er noe av konklusjonen i forskningsnotatet.

Les forskningsnotatene her: