Geofag best for femte gang

Studentene har kåret Petroleum Geosciences Engineering ved UiS til det beste masterprogrammet innen geofag.

Publisert Sist oppdatert

Masterstudenter i geofag
Norges mest fornøyde geofagstudenter: Øverst fra venstre Håkon Skjørestad, Kamilla Berg-Larsen, Muhammad Ahmed Hassan, Muhammad Umar, Benjamin Chinedu Nelson, Marte Aksland Vangsnes, John Paul Masapanta Pozo, Muhammed Omard og Lars Torgersen. Foto: UiS.

Studiebarometeret er en nettportal som viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. De mest fornøyde studentene er masterstudentenene ved Petroleum Geosciences Engineering ved Universitetet i Stavanger, skriver Tekna Magasinet.

Professor Alejandro Escalona, instituttleder ved Institutt for energiressurser, svarer på de gode resultatene, men også nedgang i søkertallene.

– Studentene har kåret dere til beste masterprogram innen geofag for femte året på rad, men likevel fortsetter nedgangen i antall studenter på masterprogrammet fra 135 i 2018, til 120 i 2019 og 95 i 2020. Hvordan oppleves kontrasten mellom å få de beste tilbakemeldingene fra studentene, men samtidig også færre søkere?

– Først og fremst er vi utrolig glade for at studentene har gitt masterprogrammet vårt så høy skår igjen. Dette reflekterer de ansattes harde arbeid og engasjement for studentene, og at studentene får det læringsutbyttet og utdanningen de forventer. Det synkende tallet på søkere til geovitenskap, og til ingeniørprogrammer generelt, er et globalt problem. Vårt rykte blant våre internasjonale og lokale kandidater hjelper oss å tiltrekke nok studenter for å kunne opprettholde en god og dyktig studentmasse. Vårt engasjement og forpliktelse overfor våre studenter avhenger ikke av hvor stor eller liten studentmassen er. Imidlertid skulle vi selvfølgelig gjerne ha hatt enda flere studenter på programmet, sier Alejandro Escalona til Tekna Magasinet.

– De globale investeringene i fornybar energi er nå så store at det snakkes om en mulig grønn boble i de internasjonale aksjemarkedene. I fjor uttalte dere at deres kandidater har en profil som er grunnleggende i arbeidet med avkarbonisering og det grønne skiftet. Hvorfor har ikke den profilen dere beskriver om avkarbonisering og det grønne skiftet bidratt til høyere søkertall?

– Det tar tid å bygge opp nye studieprogram og for å nå ut til potensielle søkere. Våre ansatte planlegger nå et nytt studieprogram som vil forberede studentene til det pågående energiskiftet og utviklingen av det globale energisystemet, særlig med tanke på undergrunnen. Samtidig som vi trenger å endre våre næringer og energi til å bli karbonnøytrale, må samfunnet opprettholde et behov for utdannede kandidater som ikke bare forstår petroleumsgeologi for leting og produksjon, men også for lagring av karbon, hydrogen og geotermisk energi.

– For å kunne dekarbonisere samfunnet i et bærekraftperspektiv er den kunnskapen om undergrunnen som trengs i petroleumsindustrien essensiell. Vi er derfor overbevist om at våre kandidater vil fortsette med å dele sine positive erfaringer om masterprogrammet, og bidra med den nødvendige kompetansen for energi- og klimaendringer. Vårt mål er ikke å være det største programmet, med flest studenter. Vi ønsker å være det beste programmet for studenter som ønsker seg en karriere som ingeniør innenfor undergrunnen.

Studiebarometeret 2020: Masterprogrammer geofag:

Studiebarometeret 2020 geo

Tekst: Øystein Krogsrud, Tekna Magasinet