Petroleumsgeologi får Læringsmiljøprisen for 2017

På faget petroleumsgeologi får studentene varierte arbeidsoppgaver og være med på forskningsaktiviteter. Det er to av mange grunner til at studentene trives så godt.

Publisert Sist oppdatert
Læringsmiljøprisen 2017 til petroleumsgeologi
Nestor Cardozo og Alejandro Escalona smilte bredt da de ble overrumplet med pris og noen velvalgte ord fra pro-rektor Dag Husebø og utdanningsdirektør Veslemøy Hagen. Foto: Karen Anne Okstad

Professorene Alejandro Escalona og Nestor Cardozo ved petroleumsgeologi på Institutt for petroleumsteknologi var invitert til møte i Læringsmiljøutvalget for å fortelle hvordan de jobber med studiemiljøet.

Det de ikke visste var at utdanningsavdelingen – på vegne av UiS – hadde kake, diplom og en pris på 50 000 kroner på lur, som de ville overrekke de populære fag-ansatte med.

Fagmiljøet fikk nemlig universitetets egen Læringsmiljøpris for 2017.

Brenner for faget

Fjorårets resultater i Studiebarometeret plasserte den toårige masteren i petroleum geosciences engineering ved UiS på topp blant alle geofag i landet. Dette er en måling hvor studenter fra hele landet sier sin mening om studiekvalitet og læringsmiljø.

Les: Landets beste geofag

– Foreleserne våre er her fordi de ønsker å lære videre alt de kan, og fordi de brenner for studiet vårt. Vi synes at de fortjener en utmerkelse for alt de gjør for oss, skrev geologistudentene om sine egne forelesere da de nominerte dem til læringsmiljøprisen tidligere i høst. 

Foruten et diplom består prisen av et stipend på 50 000 kroner.

– Vi skal spørre studentene om hva vi skal bruke pris-pengene på, kvitterte Escalona og Cardozo.

Sosiale aktiviteter

I forkant av overraskelsen fortalte faglærer Alejandro Escalona utvalgsmedlemmene i Læringsmiljøutvalget om hvorfor petroleumsgeologi gjør det så godt på studiekvalitet og læringsmiljø.  

Han trakk fram miljøets åpne dialog med studentene som en viktig årsak.

– Studentene er våre venner, sa Escalona.

Ifølge ham jobber geofag-miljøet aktivt med sosiale aktiviteter, 2–3 aktiviteter året gjennom. Han tror også mangfoldet og det internasjonale fellesskapet gjør at mange trives godt.

Inkluderer studentene i forskningen

Escalona viste til at de har interaktive forelesninger hvor studentene er delaktige og at de driver med kontinuerlig evaluering med både quiz, hjemmearbeid og presentasjoner.

Studentene er også inkludert i forskningsprosjektene i stor grad.

– Studentene våre får delta på konferanser med paper, og vi setter store faglige krav til dem, forklarer Escalona.

Han tror også ekskursjonene og de relativt små klassene med 20–30 studenter er med på å skape et godt fagmiljø.

Varierte arbeidsformer

Det heter i begrunnelsen for prisen at de fagansatte arbeider bevisst for å skape et godt sosialt miljø mellom studenter og forelesere.

Prorektor Dag Husebø trakk fram at de ansatte legger til rette for godt læringsmiljø i undervisning gjennom varierte arbeidsformer, tilrettelegging av feltarbeid, studentmedvirkning og internasjonalisering. 

– Prisen er ment å skulle gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved UiS som på en forbilledlig måte har jobbet for å forbedre studentenes helhetlige læringsmiljø. Det har avdeling for petroleumsgeologi vist til fulle, påpekte Husebø som også holdt fram den gode og imøtekommende dialogen mellom fagmiljøet og forelesere fra arbeidslivet.

– Det fagmiljøet på petroleumsgeologi gjør, vitner om et godt samspill mellom studenter og de ansatte. Dette bør hele instituttet og fakultetet være stolte av, påpekte utdanningsdirektør Veslemøy Hagen.

Tekst og foto: Karen Anne Okstad