Tildelt pris for arbeidet med PUBSIC-konferansen

Ann-Karin Tennås Holmen, førsteamanuensis i statsvitenskap, har mottatt pris for innsatsen med å legge konferansen The 5th Innovation in Public Services and Public Policy Conference (PUBSIC) til Stavanger.

Published Endret

Ann-Karin Tennås Holmen mottar pris fra Region Stavanger for sitt arbeid med PUBSIC-konferansen.
Foto: Fotograf Vevik

– Det er stas at det blir lagt merke til når man tar et sånt type initiativ som man ikke gjør for egen del, men fordi man har lyst til å engasjere innenfor et spesielt felt, sier Tennås Holmen.

PUBSIC fant sted 29. – 31. januar i år og gjestet rundt 250 innovasjonsinteresserte forskere fra hele verden. Da destinasjon for konferansen skulle bestemmes, så Tennås Holmen sitt snitt til å hente konferansen til Stavanger.

– Det er viktig å dra konferanser hit for å synliggjøre miljøet ved UiS og INNOFF-nettverket for det internasjonale fagmiljøet. Det er viktig at vi er vertskap for slike fagkonferanser, det er en super arena for å bygge nettverk, sier Tennås Holmen.

– Styrker Stavanger-regionens omdømme

Totalt 16 representanter innen næringslivet, fag- og idrettsmiljøet mottok priser fra destinasjonsselskapet Region Stavanger, og er dermed utpekt som ambassadører.

Region Stavangers ambassadørprogram har vært operativt siden 2006. Ambassadørene som vinner prisene, er aktive innen nasjonale og internasjonale nettverk, har ofte en nøkkelrolle innen lokalt næringsliv og forskningsmiljø og samarbeider med Region Stavanger for å få flere konferanser og arrangementer til Stavanger-regionen.

– Fagkonferansene og arrangement bidrar til å styrke Stavanger-regionens omdømme nasjonalt og internasjonalt, og er viktig for å skape vekst innen reiselivet i Stavangerregionen, sier Per Morten Haarr, kongress-sjef i Region Stavanger, i en pressemelding.

Seks av seksten ambassadører er fra UiS

Seks av årets nye ambassadører er ansatte ved Universitetet i Stavanger. I tillegg til Tennås Holmen ble følgende UiS-forskere tildelt pris for arrangement og konferanser i regionen:

Astrid Johanne Nyland, førsteamanuensis, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger & Hege Ingjerd Hollund, forsker, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, for The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA).

Kristin Armstrong Oma, professor og forskningsleder ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. Nordisk Bronsealder Symposium 2021.

Terese Elisabet Bondas, professor, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, for The 6th Nordic Conference on Family Focused Nursing.

Jasna Bogunovic Jakobsen, professor, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Region Stavanger har utpekt 16 nye ambassadører. Fotograf Vevik/Region Stavanger

Anbefaler samarbeid med Region Stavanger

Tennås Holmen fikk god hjelp fra Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) og Region Stavanger i arbeidet med PUBSIC-konferansen. I tillegg bidro Stavanger kommune og UiS med midler.

– Det var artig å organisere. Jeg hadde flinke folk med meg og gode systemer rundt det, sier Tennås Holmen.

Hun anbefaler kolleger som ønsker å arrangere en konferanse, å kontakte Region Stavanger.

– Det er viktig å vite om at Region Stavanger er en institusjon som gjerne fasiliteter og hjelper til hvis man har en idé og et ønske. De kan bidra fra begynnelsen i en slik prosess og jobber for å trekke fagkompetanse til regionen for å gjøre regionen enda mer attraktiv, sier hun.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik

Først publisert 28.08.2020