Med 1300 livreddere i lomma

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Det kan redde liv.

Publisert Sist oppdatert
Datastudentene Nicolas Kolnes-Cassis, Gustav Nødland og Andreas Kvist er tre av syv studenter som har utviklet en ny app som kan redde liv. Foto: Siri J. Pedersen

Første gang publisert 2016.

Personen foran deg segner om med hjertestans. To minutter senere har du en hjertestarter i hånden, hentet fra frisøren like ved, samt en forsikring om at en sertifisert livredder forlater nærbutikken og er på vei til åstedet. Liv blir reddet – takket være en super idé og en teknisk løsning utviklet av datastudenter ved UiS.

– Vi ble spurt om å utvikle en ny app som redder liv. Syv studenter har jobbet med den. Nå er den ferdig og ligger klar i app-butikkene til både iPhone, Android og Windows, sier Andreas Kvist, datastudent ved UiS.

Via programmeringskurset som inngår i bachelorprogrammet i data fikk UiS-studenter tilbud om å delta som utviklere i et reelt prosjekt, i stedet for å arbeide med individuelle innleveringsoppgaver.

Sjåfør uten ambulanse

Historien startet da Jarle Jr. Norheim, en ambulansesjåfør på Moi, brått stod uten ambulanse: Tjenesten ble lagt ned. Norheim forsto at det kunne bety livsfare ved hjertestans for innbyggerne i Moi og Lund kommune. Ambulansen ville nå ha en utrykningstid på 30 minutter. Sjansen for overlevelse ved hjertestans minsker med ti prosent for hvert minutt som går uten hjelp.

– På Moi er det registrert ti hjertestartere. Samtidig finnes det en del mennesker som kan betjene dem, de er sertifiserte HLR-livreddere. Problemet er at få vet hvor hjertestarterne er eller hvor livredderne befinner seg. Jeg tenkte at dette måtte være et løsbart problem, forteller Norheim.

Ildsjeler

For å gjøre en lang historie kort; Norheim tok kontakt med faglærer Krisztian Balog ved Universitetet i Stavanger. Han tente på ideen og tilbydde kompetansen til sine studenter.

– Jarle hadde en fantastisk idé som manglet en teknisk løsning. Prosjektet er samfunnsnyttig og teknisk utfordrende, og passet perfekt til datastudentene i fjerde semester, sier Balog.

– Takk og pris for det! Uten disse fantastiske ildsjelene på UiS hadde prosjektet fortsatt stått på bar bakke, sier Norheim.

Syv studenter ønsket å delta i prosjektet. Roller ble tildelt første dag: Fredrik Jonsbråten, Gustav Nødland og Olav Salhu ble webutviklere, Andreas Kvist og Ivan-Louis Miranda Husebø Apple-utviklere og Nicolas Kolnes-Cassis og Fredrik Kloster tok for seg Android-applikasjoner.

– Faglærer ga oss en unik mulighet. I stedet for å levere individuelle oppgaver, fikk vi arbeide med et prosjekt som går hånd i hånd med kursets innhold, samtidig som dets samfunnsnyttige verdi er en driver i seg selv, forteller Kvist.

– Den største utfordringen har vært å lære så mye nytt. Programmering av applikasjoner var helt nytt for oss, det er et helt vanvittig område å gå inn i.  Vi tok for oss androidtelefoner og Iphone først, sier Nicolas Kolnes-Casis.

Android, Iphone og Windows Phone

– Tre ulike programmer måtte inkorporeres. Livredder-appen fungerer nå på Android, Iphone og Windows Phone, sier Kvist. Det ligger hundrevis av timer med arbeid bak det ferdige resultatet – som ennå ikke er ferdig.

– Vi har arbeidet konstant med prosjektet siden mars. Vi fant ut at det ikke bare var å utvikle apper, vi måtte også kunne administrere en nettside og dens database med diverse tilganger. Dessuten har vi lært oss grafisk design, det inngår ikke i dataingeniørstudiet – for å si det sånn, sier Gustav Nødland.

Fortsatte etter studiene

Kurset ble avsluttet i vår, men de tre studentene fortsetter å arbeide med prosjektet. Nettsiden ABCHjelp.no er i drift og ballen har startet å rulle.

– Vi kan jo ikke stoppe nå! Det er meningsfylt arbeid som gir oss en utrolig god kompetanse videre, for ikke å snakke om når vi skal ut i arbeidslivet, sier Nødland.

– Å starte med et prosjekt som ender i et ferdig produkt er veldig motiverende og lærerikt. Hensikten er at tjenesten skal fungere, sier Kvist.

GPS

Appene bygger på GPS-teknologi.

– Tanken bak appen er å varsle frivillige som er i nærheten av en person som har fått hjertestans. På appen vil brukeren se hvor pasienten befinner seg og hvor man kan finne de nærmeste hjertestarterne og sertifiserte livreddere. Det er en omstendelig jobb å registrere alle hjertestartere og livreddere i landet, forklarer Kvist:

– Apotek1 har allerede et register over solgte hjertestartere i landet, men ingen oversikt om de er i bruk eller er utdaterte. Er batterier og elektroder fornyet? Vi kunne ikke lage et register med hjertestartere som muligens ikke var i drift.
Studentene begynte derfor registreringen fra null. - Jarle har bredt kontaktnett, han er instruktør i HLR og holder kurs i livredning. På alle kurs han holder, forteller han om appen og får livreddere til å registrere seg. Det er også mulig å registrere seg på hjemmesiden ABCHjelp.no og på Facebook, sier Kolnes-Cassis.

Hele 1300 personer har registret seg som livreddere, og i appen er det så langt lagt inn 300 registrerte hjertestartere. ABCHjelp kartlegger personer som har HLR-kompetanse i realtid via GPS. Det gjør at appen kan hjelpe dem med hjertestans innen få minutter.

Ikke kommersielt

Det er ikke kommersielle interesser tilknyttet prosjektet. - Til nå har vi tatt penger fra egen lomme. Vi har fått litt støtte fra Innovasjon Norge til å produsere en animasjonsfilm som presenterer produktet. Det er viktig for oss at alt er gratis ved denne tjenesten: Appen er gratis og bruken er gratis, forklarer Nødland.

Ifølge utviklerne er dette den første tjenesten av sitt slag i Norge. Det finnes fullt utviklet apper som er i drift i Sverige og Danmark, men disse er privat drevet og har kommersielle interesser.

Redusert risiko

– Tall fra Sverige viser at hjertestart-appen reduserer risiko ved hjertestans med opptil 30 prosent. Overlevelsesraten ligger på omtrent 70 prosent dersom pasienten får behandling innen fem minutter, men den synker med omtrent ti prosent for hvert minutt som går etter dette. Det er ikke alltid at en ambulanse rekker fram på så kort tid, sier Kvist.

Det er i år blitt fattet et nasjonalt vedtak om oppstart av et statlig hjertestart-register. - I dette registeret vil alle hjertestartere eid av staten bli registrert, de private er ikke inkludert. Vi håper at staten ser verdien i teknologien vi har utviklet, og at vi kan samarbeide videre med deling av registre.

Pilot på Moi

Livredder-appen blir nå et pilotprosjekt i nettopp Norheims bo-kommune Lund.

– Vi ønsker at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), altså 113, anvender vår app og opplyser varsler om hvor hjertestartere og livreddere befinner seg. Men AMK kan ikke bruke tjenesten uten godkjenning. Vi ønsker å få til en løsning med AMK, og skal ha et møte med dem i neste uke. Da blir det spennende, sier Norheim.  Han legger ikke skjul på at fullførelse av prosjektet avhenger av økonomi støtte fra staten.

– Prosjektet bruker eksisterende teknologi på nye områder. Det er et stort potensiale innenfor teknologisk utvikling av helsefaget. Ny bruk av programvare redder liv, så enkelt er det, sier Norheim.