Tilbringer sommeren hos CERN

Fysikkstudent Kjetil Tofte går en annerledes sommer i møte. Han tilbringer seks uker hos Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN) for å studere egenskapene til såkalt antimaterie.

Published Sist oppdatert
Kjetil Tofte og Alexander Rothkopf
Bachelorstudent Kjetil Tofte og professor Alexander Rothkopf. Foto: Privat

Kjetil Tofte er siste års bachelorstudent i matematikk og fysikk ved Universitetet i Stavanger (UiS). Nylig ble han tatt opp på det prestisjetunge sommerprogrammet ved CERN. Tofte er den første UiS-studenten som har deltatt i programmet. I løpet av ukene hos CERN, som ligger på grensen mellom Sveits og Frankrike, vil han få muligheten til å arbeide med å måle egenskapene til antimaterie, i samarbeid med internasjonalt ledende forskere ved AEgIS-eksperimentet.

Tofte er 22 år gammel. Han har nylig fullført en bacheloroppgave ved Institutt for matematikk og fysikk om en såkalt phonon-laser. I oppgaven har han jobbet med avansert kvantemekanikk og stokastiske prosesser. Til høsten går han videre med studiene. Da starter han på årsstudium i realfag ved Universitetet i Oslo.

– Der skal jeg ta fag som anvender koding. Etter det tenker jeg å ta en master i komplekse systemer, sier Tofte.

Oppholdet i CERN blir seks uker i månedsskiftet juni/juli.

– Jeg forventer at det blir lærerikt og gir meg erfaring innen relevant forskning, sier Tofte.

Arbeidserfaring

Fysikkstudenten håper at oppholdet på CERN vil gi han relevant arbeidserfaring som han kan dra nytte av videre. Det er også litt av bakgrunnen for at foreleserne ved Institutt for matematikk og fysikk oppfordrer studentene sine til å søke seg til korte studieopphold i løpet av sommeren.

– Hvis man studerer matematikk og fysikk ved UiS, har man muligheten til å bli en del av slike fantastiske forskningsmiljøer som ved CERN. Vi oppfordrer studentene våre til å tilegne seg ny kunnskap, også hos andre forskningsmiljø enn våre egne, sier Alexander Rothkopf.

Også førsteamanuensis Diana Castro har jobbet aktivt for at studentene hennes skal søke seg til jobber ved internasjonale forskningsinstitusjoner.

– Her ligger det gode muligheter for studentene våre, sier Rothkopf.

Diana Castros masterstudenter som jobbet med materialfysikk reiste i fjor på studietur til Paul Scherrer Institute i Sveits, med støtte fra det såkalte ISP-prosjektet – UiScatt.

– Studentene besøkte nøytronkilden, fotonkilden og frielektronlaseren. Turen ga studentene ideer til nye eksperimenter og prosjekter, og ikke minst ga det dem en bedre forståelse av eksperimentelle teknikker. De fikk også diskutere fag med verdensledende forskere. Masterstudentene våre får ofte muligheten til å bli med på eksperimenter ved internasjonale foton- og nøytronanlegg, for så å bruke data herfra i sin masteroppgave, sier Diana Castro.

Teknologiutvikling

Kjetil Tofte har planene klare etter endt utdanning.

– Jeg ønsker å jobbe med fysikk og matematikk som brukes til teknologiutvikling, sier han.

Fysikkstudenten har trivdes godt ved UiS, til tross for mye digital undervisning de siste årene.

– Jeg har satt stor pris på den digitale undervisningen ved UiS, det fungerte bra, sier han.

Nå setter han straks kursen mot Frankrike, før han fortsetter studiene i Oslo til høsten.

Tekst: Kjersti Riiber

CERN

CERN, Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, er en internasjonal organisasjon for partikkelfysisk forskning. Navnet CERN er et akronym for det opprinnelige franske navnet Conseil européen pour la recherche nucléaire. CERN ligger i Geneve i Sveits.

Antimaterie

Standardmodellen er en teori innen partikkelfysikken som beskriver elementærpartiklene og de tre naturkreftene fargekraft, svak kjernekraft og elektromagnetisme. Antimaterie kan beskrives som materie der innholdet er antipartikler i stedet for partikler.