Institutt for matematikk og fysikk

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driv med forsking og utdanning innan fagområda matematikk, statistikk og fysikk.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Vitskaplege tilsette

40

Studentar

500

Besøksadresse

Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger Kjølv Egelands hus, E-blokk (5. etg)

Bogdana studerer matematikk og fysikk.

Om Institutt for matematikk og fysikk

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. Vi tilbyr studium frå bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad.

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driv med utdanning, forsking og formidling innan dei naturvitenskapelege faga matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har 22 faste vitenskapelege tilsette, og eit tilsvarande antal midlertidige tilsette forskarar og stipendiatar.

Studieporteføljen omfattar utdanning i matematikk og fysikk på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå, og dessutan EVU-tilbod. I tillegg har IMF ansvar for all grunnleggjande undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

I tillegg til utdanning og forsking har instituttet ei betydeleg formidling inn mot vidaregåande skular og som arrangør og bidragsytar ved offentlege og faglege arrangement fysisk og digitalt.

Studietilbod

Institutt for matematikk og fysikk tilbyr ulike studieprogram og etter- og vidareutdanningstilbod. I tillegg tilbyr fakultetet ph.d.-program i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

5-årig master i matematikk og fysikk
2-årig master i matematikk og fysikk
5-årig lektor i realfag 8.-13. trinn
Årsstudium i realfag og teknologi
Årsstudium i matematikk
Realfagskurs (helårig/halvårig)
Forkurs for ingeniører
Ph.D-program i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Forsking

Kontakt oss

Instituttleder
51831874
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Kontorsjef
51833137
KE E-377
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Førstekonsulent
51831699
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Aktuelt frå instituttet

Norske forskere kan bidra til å endre Big Bang-teorien

I 2017 fikk amerikanske forskere Nobelpris for å ha observert gravitasjonsbølger fra jorda. Nå er norske forskere med på...

TN-året 2023

Her er høydepunktene fra året som gikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Nytt bevis for kvarkstoffkjerner i nøytronstjerner

Forskere ved Universitetet i Stavanger er nå ett steg nærmere å finne ut hva som finnes i kjernen av nøytronstjerner. Et...

8,5 millioner kroner til materialforskning

Diana Castro og Gøran Nilsen fikk nylig innvilget finansiering fra Forskningsrådet til prosjektet SUPER^2.

Fysikkolympiaden

Norsk fysikklærerforening, i samarbeid med Institutt for matematikk og fysikk, UiS, arrangerer Fysikkolympiaden for nors...

Studenter inviterte til debatt om forskningsetikk

Skulle fysikerne trukket seg fra Manhattan-prosjektet som førte til utviklingen av atombomben?

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Fikk 3 millioner kroner til hydrogenforskning

Fysiker Olena Zavorotynska har fått støtte til å forske på hvordan bruk av hydrogen som energibærer blir stadig viktiger...

Trenger du hjelp med matematikk og fysikk?

Besøk vårt nye drop-in-senter for studentveiledning i matematikk og fysikk. Tjenesten tilbys av Theta, linjeforeningen f...

Tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Professor Alexander Rothkopf og førsteamanuensis Dian Liu ble nylig del av et eksklusivt selskap. Som to av 11, er de ny...

Tildelt pris for fremragende undervisning

Sigbjørn Hervik er blant landets beste undervisere. 2. juni mottok han undervisningspris fra Olav Thon-stiftelsen.

Tilbringer sommeren hos CERN

Fysikkstudent Kjetil Tofte går en annerledes sommer i møte. Han tilbringer seks uker hos Den europeiske organisasjon for...

I kjernen av en nøytronstjerne

Hvordan kan den etablerte teorien om partikkelfysikk, den såkalte standardmodellen, brukes til å forutsi materialegenska...

Kåret til en av årets Stavanger-ambassadører

Førsteamanuensis Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk mottok pris for å ha brakt Stavanger ut til v...

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over, så de til en algorit...

Kvarker til folket

Vil du lære mer om de minste byggesteinene i naturen? UiS har invitert tre av verdens fremste fysikere til å fortelle me...

Digital realfagsturné

12 vidaregåande skular har fått skreddarsydde opplegg i matematikk, fysikk og statistikk.

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

UiS-forskere i partikkelfysikk og kosmologi får forskningspris

Et ungt og ambisiøst forskningsmiljø som har bidratt til at UiS har posisjonert seg i det nasjonale og internasjonale la...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniø...

Heidra for framifrå forsking i moderne fysikk

Fyrsteamanuensis Aleksi Kurkela vart heidra då han vart tildelt Zimányi-medaljen under Quark Matter-konferansen 2019 i K...

Samler kjernefysikerne til workshop

UiS-forskere tar sikte på både å presentere og utfordre ideer for kjernefysisk forskning det neste tiåret.