Hopp til hovedinnhold

Institutt for matematikk og fysikk

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driv med forsking og utdanning innan fagområda matematikk, statistikk og fysikk.

Publisert: Endret:
Fakta
Vitskaplege tilsette

40

Studentar

500

Besøksadresse

Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger Kjølv Egelands hus, E-blokk (5. etg)

Bogdana studerer matematikk og fysikk.

Om Institutt for matematikk og fysikk

Instituttet er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet. Vi tilbyr studium frå bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad.

Institutt for matematikk og fysikk (IMF) driv med utdanning, forsking og formidling innan dei naturvitenskapelege faga matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har 22 faste vitenskapelege tilsette, og eit tilsvarande antal midlertidige tilsette forskarar og stipendiatar.

Studieporteføljen omfattar utdanning i matematikk og fysikk på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå, og dessutan EVU-tilbod. I tillegg har IMF ansvar for all grunnleggjande undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet.

I tillegg til utdanning og forsking har instituttet ei betydeleg formidling inn mot vidaregåande skular og som arrangør og bidragsytar ved offentlege og faglege arrangement fysisk og digitalt.

Studietilbod

Institutt for matematikk og fysikk tilbyr fem studieprogram og etter- og vidareutdanningstilbod. I tillegg tilbyr fakultetet ph.d.-program i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

5-årig master i matematikk og fysikk

2-årig master i matematikk og fysikk

5-årig lektor i realfag 8-13 trinn

Årsstudium i matematikk

Forkurs for ingeniører og realfagskurs (helårig/halv-årig)

Ph.D-program i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Forsking

Forskinga ved Institutt for matematikk og fysikk dreier seg om desse seks temaene.

Matematisk statistikk

Kompleks og harmonisk analyse

Algebraisk geometri

Matematisk fysikk

Teoretisk subatomær fysikk og kosmologi

Materialfysikk

Tilsette

Professor
51834514
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51832174
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Instituttleder
51831874
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51832028
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831717
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51832255
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831703
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51831196
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51831418
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831879
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831833
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51831502
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831808
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51831195
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51831086
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
E 540
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51832989
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
KE-E 537
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831859
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
InstituttleiarStudieprogramleiarStudieprogramleiarStudiekoordinator
Instituttleder
51831874
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831703
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51831086
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Førstekonsulent
51831699
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester

Aktuelt frå instituttet

230 fysikere samlet ved UiS

Quark confinement and the Hadron spectrum-konferansen samlet 230 forskere til foredrag og samtaler om de minste byggeste...

Tildelt pris for fremragende undervisning

Sigbjørn Hervik er blant landets beste undervisere. 2. juni mottok han undervisningspris fra Olav Thon-stiftelsen.

Tilbringer sommeren hos CERN

Fysikkstudent Kjetil Tofte går en annerledes sommer i møte. Han tilbringer seks uker hos Den europeiske organisasjon for...

I kjernen av en nøytronstjerne

Hvordan kan den etablerte teorien om partikkelfysikk, den såkalte standardmodellen, brukes til å forutsi materialegenska...

– Lab-arbeid er kjekt!

Møt Eirik Midbøe Lunde, lektorstudent med lidenskap for formidling av realfag.

Kåret til en av årets Stavanger-ambassadører

Førsteamanuensis Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk mottok pris for å ha brakt Stavanger ut til v...

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over, så de til en algorit...

Kvarker til folket

Vil du lære mer om de minste byggesteinene i naturen? UiS har invitert tre av verdens fremste fysikere til å fortelle me...

Digital realfagsturné

12 vidaregåande skular har fått skreddarsydde opplegg i matematikk, fysikk og statistikk.

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

UiS-forskere i partikkelfysikk og kosmologi får forskningspris

Et ungt og ambisiøst forskningsmiljø som har bidratt til at UiS har posisjonert seg i det nasjonale og internasjonale la...

Ph.d. - program i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap v...

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniø...

Heidra for framifrå forsking i moderne fysikk

Fyrsteamanuensis Aleksi Kurkela vart heidra då han vart tildelt Zimányi-medaljen under Quark Matter-konferansen 2019 i K...

Samler kjernefysikerne til workshop

UiS-forskere tar sikte på både å presentere og utfordre ideer for kjernefysisk forskning det neste tiåret.

Relaterte saker

Cyber Security E-MCS100

Cyber security is a broad term that encompasses many different threats, defenses, and responses. This course will give y...

Hvor miljøvennlig er kjemiske prosesser?

Møt Håkon Olsen Bru, lektorstudent med interesse for grønn kjemi.

Python for Subsurface Applications and Management - E-GEO511

This course introduce you to, and discuss basic programming in Python for conducting common geoscience and engineering t...

– Lab-arbeid er kjekt!

Møt Eirik Midbøe Lunde, lektorstudent med lidenskap for formidling av realfag.

Emner - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over ph.d.-emnene som tilbys ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data Science, and work thro...

Semantic technologies E-MDS100

This online course gives you an introduction to the most important semantic technologies, with the aim of offering pract...

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy transition with special foc...

Digital realfagsturné

12 vidaregåande skular har fått skreddarsydde opplegg i matematikk, fysikk og statistikk.

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Heia John-Sigvard!

Miljøteknologistudenten John-Sigvard vil jobbe med bærekraftige løsninger i energibransjen.

Interessert i partikkelfysikk?

Sammen med leder av skolelaboratoriet i realfag ved UiS, Inge Christ, viser overingeniør i fysikk, Nils Henrik Kolnes, h...

Fant missing link i velbrukt fysikk-modell

Etter at modellen – som brukes for å måle massen til protoner og nøytroner – er blitt brukt av astrofysikere i nesten 50...

Fotballspillere løper mer når de vinner

Viking-spillerne løp 600 meter lengre i kamper de vant sammenlignet med kamper laget tapte. Det viser en bacheloroppgave...

Alumniportrett: Miljørådgiver i oljeindustrien

– Jeg ønsker å være med på å gjøre bransjen mer miljøvennlig, sier tidligere UiS-student Christina Rødne. Hun er utdanne...

KIS - Kjemi i Stavanger

KIS er linjeforeningen for deg som studerer bachelor eller master i Kjemi og miljø, biologisk kjemi eller master i miljø...

UiS bidrar til betre matematikkundervisning i Malawi

Tilfeldigheiter gjorde at Arne Jakobsen søkte NORAD om støtte til eit matematikkprosjekt i Malawi. Fem år seinare ser ha...

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniø...

Framtidens yrker

Verden er alltid i endring. Hvilke yrker blir det behov for i framtiden? Det er vanskelig å spå, og vi har ingen krystal...