InvolveMENT – for ungdoms psykiske helse

InvolveMENT vil bidra til å styrke psykiske helsetjenester for ungdom. I vår forskning fokuserer vi på brukermedvirkning og hvordan helsetjenestene kan bidra til å styrke ungdoms psykiske helse. Ungdommer og unge voksne medvirker i alle deler av forskningen.

Publisert Sist oppdatert

Om prosjektene

InvolveMENT består at to forskningsprosjekter som bygger på hverandre. Les mer om prosjektene her:

Kontakt oss

Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rådgiver
51832036
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV