Jubler for barnehagesenter til UiS!

UiS blir tildelt 25 millioner til et nytt senter for barnehageforskning. – Dette er en gledelig nyhet som vil ha stor betydning for barnehagebarn i Norge, sier rektor Marit Boyesen.

Published Endret

Bildet viser glade barnehageforskere
Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) jubler for barnehagesenter.

Publisert første gang 06.04.2018

Like etter klokken 09.00 fredag ble barnehageforskere, ledelsen og andre involverte i søknadsprosessen ved Universitetet i Stavanger (UiS) servert en svært god nyhet. To nye sentre ved UiS og Høgskulen på Vestlandet (HVL) får til sammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage, ifølge Kunnskapsdepartmentet (KD). 

Det er KD som har gitt Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til forskning over 5 år. UiS og HVL ble valgt ut blant totalt seks søkere.

– Barnehageforskning er et av de sentrale satsingsområdene ved UiS, og vi er glade for at vi har et så sterkt forskningsmiljø her hos oss. Dette er en gledens dag for både fagmiljøet og for UiS, sier rektor Marit Boyesen.

Anerkjennelse for barnehageforskningen

Det nye barnehagesenteret FILORIUM ved UiS vil fokusere på kvalitet på alle plan i en barnehagesektor med stort mangfold. Tema for de tre arbeidsgruppene på senteret skal være: tilhørighet, kommunikasjon og lek. Barnehageforskerne som har vært involvert i prosessen med å få det det nye senteret til UiS er opptatt av at begrepet kultursensitiv omsorg ikke bare blir fine ord, men at de får praktisk betydning i hverdagen.

Navnet FILIORUM er latin og betyr barn. Det ble valgt fordi barna og deres trivsel, utvikling, lek og læring skal være dreiepunktet for all aktivitet ved det nye senteret.

– Det er veldig gledelig at internasjonale fagfeller og Norges forskningsråd anerkjenner barnehageforskningen ved UiS. Det at vi nå får et eget senter for barnehageforskning med våre dyktige fagfolk i spissen, vil ha stor betydning for kvaliteten i norske barnehager, for barns utvikling og for foreldres opplevde trygghet for sine barn. Vi ser også fram til å samarbeide med Høgskulen på Vestlandet, sier dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Elaine Munthe.

– Skal komme barn til gode

Det nye barnehagesenteret består av forskere fra fem ulike enheter ved UiS: Institutt for barnehagelærerutdanning, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Handelshøyskolen UiS og Institutt for sosialfag. I tillegg har senteret knyttet til seg dyktige samarbeidspartnere i Private barnehagers landsforbund (PBL), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) samt Stavanger universitetssjukehus (SUS).

– Vi representerer ulike forskningstradisjoner og ulike perspektiver, og dette er en styrke i det nye senteret. Vi er alle opptatt av at barn skal ha en god, trygg og stimulerende barndom. Barn har rett til rike muligheter for medvirkning, utfoldelse og utforskning. Vår ambisjon er at forsknings- og utviklingsarbeidet i FILIORUM skal bidra til økt kvalitet i utdanning, forskning og praksis, og at dette skal komme barn til gode i hele landet, sier prosjektleder Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

– En spennende utvikling

Barnehagesenteret starter opp høsten 2018, og tildelingen varer i første omgang i 5 år med mulighet for forlengelse. Størksen mener at FILIORUM vil bidra til økt kunnskap innen et viktig felt.

Les mer om barnehageforskningen ved UiS

– Barnehagefeltet i Norge er inne i en spennende utvikling, og det er stor allmenn og politisk interesse for denne sektoren. I FILIORUM ønsker vi å være en faglig premissleverandør for barnehagesektoren i Norge. Vi ønsker å være en «hub»– eller et inkluderende nettverk – for viktig forsknings- og utviklingsarbeid samt deling av ny kunnskap. Ny teknologi vil bli tatt i bruk både i forskning, kommunikasjon og formidling.

Et sentralt satsingsområde

Barnehageforskning er i rivende utvikling ved UiS, og det er også et av universitetets sentrale satsningsområder. En rapport fra 2015 viser at UiS topper lista over barnehageforskning målt i andel av FOU-investeringer på feltet.

Forskningsmiljøene ved universitetet samarbeider tett om flere store prosjekter på en rekke områder innenfor barnehagefeltet. Forskningsprosjektene har en klar forankring i den norske barnehagemodellen, og forskerne ved UiS har nær kontakt med praksisfeltet. Dette gjør at forskningen også har en stor innvirkning på utviklingen av norske barnehager.

– UiS har de senere årene drevet mange spennende forsknings- og utviklingsprosjektet som har frambragt viktig kunnskap innen barnehagefeltet og innen barns tidlige utvikling. Det nye senteret vil gi oss enda større muligheter til å finne synergier mellom eksisterende forskning og til å bygge opp ny kunnskap gjennom nye forskningsaktiviteter, sier Størksen.


Tekst: Maria Gilje Stand
Foto: Asbjørn Jensen