Opningstider

Oversikt over opningstidene til dei ulike bygga på UiS.

Published Sist oppdatert

Opningstider campus Ullandhaug

Bygga er opne for publikum frå 07:30 – 20:00. Etter 20:00 treng du nøkkelkort for tilgang. UiS ID fungerer som nøkkelkort.

Studentar frå andre studiestader enn UiS kan kontakte drift@uis.no for å få registrert studentkortet sitt, slik at dei får tilgang til bygg på campus og universitetsbiblioteket etter 20:00.

Alarm blir sett på klokka 23:00. Alarmen gjeld ikkje universitetsbiblioteket, som er døgnope for studentar og tilsette med adgangskort.

Andre bygg

Bygg som UiS disponerer, men som har andre opningstider:

Finn fram på campus