Ved krise

Akutte hendelser og nødprosedyrer ved UiS.

1. Ring nødnummer

Er du i tvil om du skal ringe - RING!

110 - Brann    
112 - Politi      
113 - Ambulanse

Når du varsler, gi beskjed om:

 • HVEM du er
 • HVA som har skjedd
 • HVOR skade-/ulykkesstedet er
 • HVOR MANGE eller hva som er skadet
 • SPESIELLE FORHOLD som brann, lekkasje etc.

2. Nødprosedyrer - gjør dette ved akutte hendelser:

Se etter tegn til liv: 

 • Lar personen seg vekke? 
 • Har personen frie luftveier? 
 • Puster personen normalt? 

Ring 1-1-3 

 • Sett på høyttaler 
 • Hvis personen er bevisstløs 
 • og ikke puster normalt 
 • Start hjerte-lunge-redning 
 • 30:2 


Send noen til å ta imot ambulansen

Finn din nærmeste hjertestarter.

VARSLE  

Meld fra til brannvesenet på nødnummer 1-1-0 

REDDE  

Evakuer bygningen 

SLUKKE  

Prøv å slukke med brannslange eller håndslukkeapparat.

Ring politiet (når du har mulighet til dette) 

LØP 

hvis du kan.

Kom deg til et trygt sted, IKKE til brannoppsamlingsplass.

SKJUL  

deg hvis du ikke kan løpe .

Lås døren, skru av lyset og sett telefonen på lydløs.

HANDLE 

hvis du ikke har annet valg.

Angrip raskt og målrettet mot våpen, øyne, hals – få personen ned. 

Be heller om hjelp en gang for mye enn en gang for lite. Det er hjelp å få!

Ved akutte situasjoner kontakt: 

 • 116117: Legevaktsentralen (hvis det ikke står om liv).
 • Ved akutt livstruende situasjon, ring nødnummer 113 ambulanse (112 Politi).
 • 515 14 545: Ambulant akutt team (AAT) (avdeling Stavanger). Tilbudet finnes også i Sandnes og Sola) For å se flere AAT, klikk her.
 • Psykiatrisk sykepleier: Ring Stavanger legevakt og avtal time
 • Kontakt fastlegen din: Fastlegen kan henvise deg videre til relevante tilbud 

  Selvmordsfare?

  Du kan også kontakte: 
 • Studentsamskipnadens samtaletilbud 
 • 515 15 959: TIPS-telefonen, Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser
 • 224 00 040: Kirkens SOS (laveste terskel for hjelp, tilgjengelig 24 timer i døgnet)

Dersom det skulle oppstå en krise eller en uønsket hendelse når du er ute å reiser er det viktig at du vet hvem du kan kontakte for bistand.

1. Ring lokalt nødnummer for å varsle om hendelsen 
Nummeret finner du i sjømannskirkens nødnummer-app

2. Ring internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonen eller ring deres nødnummer

3. Ring UiS sin beredskapstelefon     
+ 47 417 75 566

4.. Ring sjømannskirkens beredskapstelefon
+ 47 951 19 181

5. Kontakt Utenriksdepartementet ved alvorlige hendelser  +47 22 24 90 90, eller e-post UDops@mfa.no

6. Kontakt reisebyrået og forsikringsselskapet ditt ved behov

Du kan også ringe nærmeste norske ambassade for assistanse; nummeret finner du i sjømannskirkens nødnummer-app. Det er også lurt å forholde seg til anvisninger og påbud fra lokale myndigheter. 

3. Ring UiS for å varsle om hendelsen

(Så snart du har mulighet til dette).

+ 47 417 75 566

UiS Beredskapsnummer