Den internasjonale toleransedagen 16. november

Utdanningssystemet har en viktig jobb med å lære barn om toleranse og inkludering. Kunnskapssenter for utdanning har samlet forskning på temaet som kan hjelpe skoler og barnehager med å inkludere alle barn, uansett bakgrunn

Published Endret

16. november hver år markeres den internasjonale toleransedagen (Foto: Getty Images)

Toleranse er respekt, aksept og verdsettelse av det rike mangfoldet i alle verdens kulturer, våre uttrykksformer og våre måter å være menneske på.

Prinsipperklæringen om toleranse

"Toleranse er grunnsteinen i et fredelig samfunn. Alle mennesker er forskjellige, og toleranse handler om å respektere hverandre på tross av de ulikheter man har."

Slik skildrer FN toleransebegrepet i anledning den internasjonale toleransedagen som markeres 16. november hvert år. Da FN og UNESCO fylte 50 år i 1995, bestemte de at året skulle være FNs år for toleranse. I den anledning vedtok UNESCOs medlemsland en prinsipperklæring om toleranse som la grunnlaget for en mer tolerant verden. I erklæringen står det at intoleranse truer fred og hindrer utvikling. Derfor har medlemslandene ansvar for å utvikle og oppmuntre til respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle.

Toleranse handler også om å inkludere alle i fellesskapet, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Norske myndigheter har slått fast at alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. Idealet i norsk skole er at alle elever skal inkluderes i et faglig, kulturelt og sosialt fellesskap. Ifølge UNESCO er er nettopp utdanningssystemet en viktig måte å bekjempe intoleranse på: "intoleranse er ofte et resultat av uvitenhet og frykt for det ukjente. Barn må lære om toleranse og menneskerettigheter". 

Kunnskapsoversikter om inkludering i skole og barnehage: