Hvordan beholde lite motiverte lærere?

En fersk undersøkelse viser at høstens lønnsoppgjør svekket motivasjonen til ni av ti lærere. Men betyr lønn alt? KSU har oppsummert forskning om hva som skal til for å rekruttere og beholde lærere.

Publisert Sist oppdatert

Barn i et klasseom rekker opp hendene
TILTAK MOT FRAFALL: Flere lærere er mindre motiverte etter siste lønnsoppgjør. Forskning viser at arbeidsplassbetingelser, og ikke lønn, er den viktigste årsaken til at lærere slutter i jobben. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Ifølge en fersk medlemsundersøkelse fra Utdanningsforbundet har høstens lønnsoppgjør mellom Utdanningsforbundet og KS svekket motivasjonen til ni av ti lærere, skriver NRK. Undersøkelsen viser også at to av fem lærere tror de kommer til å søke jobb et annet sted i løpet av de neste to årene.

Samtidig mangler norske skoler kvalifiserte lærere. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) utgjorde lærere uten lærerutdanning 17,5 prosent av alle årsverk for grunnskolelærerne i 2020. Manglende lærerutdanning er særlig utbredt blant lærere med lave stillingsprosenter og er noe høyere i videregående skole enn i grunnskolen.

KSU har utarbeidet en systematisk kunnskapsoversikt om emnet, «Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole – et kunnskapsgrunnlag», (med vedlegg).

Når det gjaldt frafall av lærere, er konklusjonen fra kunnskapsoversikten at lærere ikke slutter i yrket på grunn av lønn - de slutter på grunn av arbeidsplassbetingelser. Opplevelse av manglende støtte fra ledelse, manglende muligheter til å gjøre en god jobb, utilfredsstillende kollegaskap, manglende ressurser og opplevelse av å ikke kunne makte eller mestre arbeidsoppgaver eller elever, er faktorer som har betydning. Rapporten viser til et ganske enstemmig forskningsgrunnlag, som sier at arbeidsmiljø og opplevelse av muligheter til å mestre og til å gjøre en god jobb er alfa og omega når det gjelder å beholde lærere.