Dag Magnus Narvesen ny stipendiat i nevroteknologi og kunstnerisk uttrykk

Fakultet for utøvende kunstfag ønsker velkommen til ny ph.d.-stipendiat.

Publisert Sist oppdatert
Dag Magnus Narvesen
Dag Magnus Narvesen. Foto: Christer Männikus.

Dag Magnus Narvesen er ansatt som stipendiat i nevroteknologi og kunstnerisk uttrykk ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon fra den 1. desember. Han er tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som UiS har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder.

Nevrologen Zemir Zeki skriver at «kunstnere er på en måte nevrologer som studerer hjernen med teknikker som er unike for dem» (1999). Dette gjenspeiler Helmholtz sitt syn på kunstnere «som personer hvis observasjoner av sanselige inntrykk er spesielt levende og presise» i kraft av hva «de har funnet ut gjennom mangfoldige eksperimenter i de mest varierte retninger» (1871). Halvannet århundre senere har vi psykologiske og adferdsbaserte verktøy til å studere perseptive, affektive og kognitive trekk ved den menneskelige erfaring. Kan denne teknologien også bli brukt til å fremheve kunstneriske uttrykk, og kan en slik prosess til gjengjeld utdype vår forståelse av det menneskelige erfaringsperspektivet?

Nevroteknologi i kunstnerisk utviklingsarbeid

Gjennom UiS sin kognitive lab, er Narvesen invitert til å utforske potensialet for å inkludere nevroteknologi i en kunstnerisk kontekst. Prosjektet skal utforske hvordan verktøy som ‘eye tracking’, GSR, ansiktsfølelse-gjenkjennelse og EEG, kan brukes til å utvikle nye kunstneriske praksiser, men også hvordan slike praksiser kan hjelpe oss å forstå menneskelig adferd og menneskelige trekk.

Flow state and embodied cognition as methodological tools in development of artistic practice in improvised music. er Narvesens foreløpige prosjekttittel. Prosjektet har som mål å utforske mulighetene for utnytte flyttilstander for å forbedre individuelle og kollektivt forberedende og performativt kunstnerisk praksis, og for å undersøke om flyttilstander kan diversifisere beslutningstaking i utførelsen av ikke-idiomatisk improvisert musikk.

Narvesen er utdannet jazzmusiker ved UiS og NTNU og har vært yrkesaktiv musiker på profesjonelt nivå siden 2005, hovedsakelig innenfor improvisert musikk.

Velkommen til UiS!

Mer om Dag Magnus Narvesen her: dagmagnus.com