Elefantteateret: Et etterlengtet kulturtilbud for de aller minste

Ett år er gått siden Elefantteateret åpnet dørene for aller første gang. Siden da har teateret, som drives av FILIORUM-forskerne Nils Christian Fossdal og Siri Dybwik, hatt stor suksess med utsolgte forestillinger for de aller minste. Teateret ønsker å være et sted som samler hele feltet – både barn og de som arbeider med og forsker på barn.

Publisert Sist oppdatert

Barn leker på Elefantteateret
På Elefantteateret får barn i alderen 0-5 år et unikt møte med scenekunst, musikk og andre kunstneriske praksiser. Foto: Tord F Paulsen

Elefantteateret tilbyr scenekunst, musikk og filosofiske praktiser for barn i alderen 0-5 år, med mål om å legge til rette for barns deltakelse i kulturlivet – som er en sentral del i FNs barnekonvensjon.

– Elefantteateret skal være et sted hvor barn og deres familier får et unikt møte med kunst og kultur. Et sted hvor undring og barns meningsdanning står i sentrum, sier Nils Christian Fossdal.

I tillegg til å være daglig og kunstnerisk leder på Elefantteateret, er Fossdal førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Sammen med Siri Dybwik, som er professor ved Institutt for utøvende kunstfag, har han i en årrekke drevet med kunstnerisk arbeid for barn, blant annet gjennom dansekompaniet dybwikdans. En lidenskap som nå har resultert i et etterlengtet teater for barnehagebarn.

Utsolgte forestillinger

Så langt har teateret satt opp en rekke produksjoner både for babyer, og de som er litt eldre. Arrangementene er svært populære, og har blitt utsolgt på kort tid. Elefantteaterets popularitet kan vitne om at det trengs flere kulturtilbud for de aller minste.

Nils Christian Fossdal
Nils Christian Fossdal er daglig og kunstnerisk leder på Elefantteateret. Foto: Tord F Paulsen

– I dag finnes det mange gode tilbud for litt eldre barn, men tilbudet er mindre utbredt for dem i aldersgruppen 0-5 år, sier Fossdal.

Han håper at Elefantteateret, i tillegg til å være et sted for kunstneriske opplevelser for barn, også blir en møteplass for utøvere som arbeider med, eller ønsker å arbeide med barn, samt barnehagepersonale, forskere og produsenter innen kunstfagene. Siden oppstarten har de derfor tilbudt flere kompetansehevende arrangementer, både i form av seminarer, workshops og foredrag.

– Gjennom slike scenekunstfaglige tiltak får vi muligheten til å formidle om og samle feltet. Scenekunstmiljøene er ofte små, og det å kunne dele kunnskap med et bredere publikum er utrolig verdifullt. Vi ønsker å skape et samlingspunkt for oss som driver med scenefaglig kunst og de som er ute i praksisfeltet, sier Fossdal.

Viktig kunnskapsutveksling

At slike kompetansehevende samlinger er et kjært tilskudd til kunstfaglig arbeid med barn er det liten tvil om, noe som var svært tydelig da Elefantteateret nylig inviterte til Pippi-seminar. Denne fredagskvelden i september var teateret fylt til randen av engasjerte deltakere som ville høre mer om den anerkjente svenske barnelitteraturforskeren Eva Söderbergs forskning på Pippi Langstrømpe, både som bardomshelt og feministisk ikon.

Pippi-seminar på Elefantteateret
Det var fullt hus da Elefantteateret arrangerte Pippi-seminar med den svenske forskeren Eva Söderberg. Foto: Nils Christian Fossdal

– Dette er en spennende og viktig tematikk som harmonerer med våre verdier. Hvordan man fremstiller kjønn for små barn er noe vi tenker mye på i produksjonene våre. Det ble en spennende diskusjon i etterkant av foredraget, hvor både barnehageansatte, forskere, kunstnere, foreldre og andre som jobber med barn utvekslet kunnskap fra ulike innfallsvinkler. Det var veldig meningsfylt å være med på, sier Fossdal.

Han peker på viktigheten av slik menings- og erfaringsutveksling for videre utvikling av feltet.

– Det at vi som driver med scenekunst får dele hvordan vi tenker og arbeider med dem som faktisk er i praksisfeltet, og vis versa, er både verdifullt og inspirerende.

Behov for mer forskning

Selv om FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å oppleve kunst og kultur, finnes det i dag relativt lite forskning på barns møte med kunst og kunstfaglige praksiser. Fossdal påpeker at det for eksempel finnes begrenset forskning på hvilke ferdigheter og kunnskap utøvere som arbeider med de aller yngste må ha.

– Det å drive med scenekunst for barn skiller seg fra å spille forestillinger for voksne. Her er det mye taus kunnskap som kun utøvere som jobber med barn har, og som trengs å løftes fram. Vi må sette søkelyset på utøverkunnskapen, og vi håper at Elefantteateret kan bidra til å gjøre dette mer synlig.

Barn leker på Elefantteateret
Elefantteateret skal være et sted for barns undring, men også en samlingsplass for dem som jobber med barn, kunstnere og forskere. Foto: Tord F Paulsen

Fossdal ønsker også å løfte fram hvor viktige de estetiske fagene er i barns liv.

– Forskning som allerede finnes på feltet viser at musikk, sang, dans og drama spiller en positiv rolle i de tidlige år. Likevel får disse fagene liten plass i både barnehage og skole. Samtidig er det lite fokus på barn i selve kunstfagene. De som utdanner utøvende kunstnere nevner barn i liten grad, og det er relativt få kunstneriske tilbud rettet direkte mot barn. Ved å skape en møteplass for barn, deres familier, utøvere, folk som jobber med barn og forskere, ønsker vi å endre på dette, konstaterer Fossdal.

Nå venter en travel høst med en rekke nye produksjoner for Fossdal og resten av utøverne på Elefantteateret. Se hele programmet her.