EU-prosjekt har utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen

Erasmus+-prosjektet INTERSTICE har hatt som mål å gi ansatte, utdannere og studenter på barnehagefeltet innsikt i kunstneriske kontekster og det potensialet som ligger i kunstfaglige praksiser for små barn. Nå er prosjektet vel gjennomført.

Publisert Sist oppdatert

Forestilling for barn
EU-prosjektet INTERSTICE har jobbet for å løfte kunstfagenes stilling i barnehagen. Foto: Tord Paulsen

Kirsten Halle, dosent ved Institutt for barnehagelærerutdanning og Siri Dybwik, professor ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger avslutter nå det toårige Erasmus+-prosjektet INTERSTICE. I samarbeid med Universitat Autònoma de Barcelona (koordinator), Bath Spa University, University of Bologna og det spanske scenehuset La Sala har de delt erfaringer og utviklet ny kunnskap om kunstneriske praksiser i barnehagen. Halle og Dybwik har arbeidet tett med barnehager både i Spania og i Norge, og gjennom dybwikdans sine produksjoner har de utforsket møtet mellom utøver, barn og lærere.

– Gjennom samarbeidet med spanske barnehager har vi utviklet ny og viktig kunnskap som vi systematiserer og tar med oss tilbake til studentene våre og implementerer i utdanningen, sier Halle, som leder UiS sitt arbeid i prosjektet.

Forskerne har også arrangert Transnational Meeting i Stavanger, der partnerne i prosjektet fikk mulighet til å arbeide faglig på flere av Universitetet sine lokasjoner.

– Vi hadde lyst å vise Universitet i Stavanger sitt særpreg og valgte å ha en full dag med faglige møter på Jernaldergården. Her fikk vi også lagt inn en flott omvisning av en av de flinke formidlerne på Arkeologisk museum, forteller Halle.

Partnerne fikk i tillegg besøke Tjodmarka barnehage og Hannes Lekestue hvor de fikk oppleve barn og ansattes musikalske og kroppslig-estetiske praksiser.

Tett samarbeid med praksisfeltet og studenter

Prosjektet har også involvert praksisfeltet gjennom såkalte Learning, Teaching and Training Activites, som innebærer ulike workshops og erfaringsutveksling. Partnerne fikk blant annet tilbringe en hel dag i en av dansesalene til Fakultet for utøvende kunstfag.

Scenekunstner sitter på gulvet og leker med et barn
Forskerne har arbeidet tett med spanske barnehager og satt opp forestillinger på det spanske scenehuset La Sala. Foto: Artur Gavaldà (Platea Films)

– Denne dagen arbeidet vi sammen med stipendiat Mari Flønes som forsker på dans i skolen. Hun gav både en presentasjon av prosjektet samt en workshop der deltagerne fikk utforsket kroppslige kreative praksiser, sier Halle.

Studentene på UiS har også vært involvert i prosjektet, både dansestudentene ved Fakultet for utøvende kunstfag og barnehagelærerstudentene ved Institutt for barnehagelærerutdanning har deltatt i det som i dette prosjektet heter Teachers Training. Her har studentene fått observere utøvere i produksjoner som henvender seg til de yngste barna, og i samtale med både utøvere og Dybwik og Halle har de undersøkt ulike sider ved kunstneriske praksiser for denne målgruppen.

– I desember inviterte vi studenter utenfor UiS i et Multiplier Event. Her fikk studenter fra Høgskulen på Vestlandet høre om dette spennende prosjektet og samtidig oppleve forestillingen Bakom stjernene. Et slikt prosjekt er i utgangspunktet et samarbeid om å dele erfaringer og å etablere partnerskap med nye institusjoner, forteller Halle.

De ulike partnerne har i prosjektperioden samarbeidet om å utvikle ressurser som skal brukes i arbeid med studenter og lærere i feltet.

– I Stavanger har vi hatt ansvar for filmmateriale som på ulike måter skal inspirere og formidle kunnskap om kunstfaglige praksiser i barnehagen. Fra Spa Bath University får vi en nydelig Handbook som blir en vakker bok med bilder og tekster, forskning og filosofi. I Universitetet i Bologna har de utviklet en digital plattform, a virtual artistic museum. Fra UAB i Barcelona har de også utviklet forskning på prosjektets metoder og det vi kaller peer learning methodology, avslutter Halle.

INTERSTICE er finansiert av EU-programmet Erasmus+.

INTERSTICE startet opp november 2020 og avsluttes i mai 2023. Prosjektet har finansiering fra EU-programmet Erasmus+.