Laboratorier ved UiS

Våre laboratorier

Ved Universitetet i Stavanger finnes det flere titalls laboratorier som brukes aktivt i utdanning og forskning. Noen laboratorier kan også benyttes av eksterne samarbeidspartnere.

Våre laboratorier

Våre laboratorieledere

Sjefingeniør
51832589
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Laboratorium IEP
Sjefingeniør
51832019
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Laboratorium IDE
Sjefingeniør
51831866
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Laboratorium IKBM
Sjefingeniør
51831987
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Laboratorium IMBM