Campus-utformingens betydning for undervisning, forskning, samarbeid og læring

Hva kjennetegner en campus som har positiv innvirkning på virksomheten den rommer? Denne systematiske kunnskapsoppsummeringen gir svar.

Publisert Sist oppdatert

Vår på campus
Den undersøker hva utformingen av campus har å si for både studenter og forskere. (Illustrasjonsfoto)

Hva kjennetegner en campus-utforming som har positiv innvirkning på undervisning, forskning, samarbeid og læring? Spørsmålet er svært aktuelt for deg som underviser på lærerutdanning eller andre studier.

Dette var også forskningsspørsmålet som ble stilt i den systematiske kunnskapsoppsummeringen "Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring." Studien er utført av Kunnskapssenter for utdanning og ble publisert i 2017.

Du kan lese og laste ned kunnskapsoversikten her (pdf-format)