En musikklærerutdanning for framtiden

Forskningsprosjektet FUTURED, ledet av Høgskulen på Vestlandet, har som mål å utfordre og utvikle musikklærerutdanningen i Norge. Forskerne ønsker å utvikle innovative og samarbeidende praksiser som kan fremme studentenes samarbeidsevne, kritiske og demokratiske kapasiteter.

Published Sist oppdatert

Forskningsprosjektet FUTURED - Music teacher education for the future.har som mål å utfordre og utvikle musikklærerutdanningen i Norge. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Hva vet vi om utdanningen av musikklærere i Norge? Hvordan endrer lærerutdanningen i musikkfaget seg i takt med resten av samfunnet? Hvilke rammer og strukturer skal skape framtidens musikklærere, og hvilke muligheter har disse for kritisk tenkning og nyvinning på fagets premisser?

Dette er noen av de sentrale spørsmålene som blir stilt i det internasjonale forskningsprosjektet FUTURED - Music teacher education for the future.

Deltakere

Det internasjonale FUTURED-prosjektet er ledet av Høgskulen på Vestlandet (HVL) og har i tillegg med seg forskere fra OsloMet, Norges musikkhøgskole, Mary Immaculate College (Irland), Sibelius-akademiet (Finland), Göteborg universitet og SUNY Postdam (USA).

Leder for prosjektet er Catharina Christophersen, professor i musikkpedagogikk ved HVL.

Mål

Prosjektets to hovedmål var (sitert direkte fra prosjektsiden):

  1. To challenge the status quo of music teacher education in Norway.
  2. To develop innovative and collaborative practices that could foster students’ collaborative, critical and democratic capacities.

Les og hør mer

Her finner du FUTUREDs prosjektside, med mer informasjon om bakgrunn, hva slags tema som er belyst og hvilke forskere som er med.

Leder for prosjektet, professor Catharina Christophersen ved Høgskulen på Vestlandet, var i fjor gjest i podkasten Akademisk lunsj (et samarbeid mellom Bergen Offentlige Bibliotek, Universitetsbiblioteket, HVL og NHH), der hun gjorde rede for noen av hovedlinjene i FUTURED-prosjektet:

Podkast: Akademisk lunsj – framtidas musikklærarar

Vitenskapelige artikler

Her er lenker til vitenskapelige artikler fra internasjonale tidsskrifter som springer ut av prosjektet:

En fyldigere liste over ulike publikasjoner fra prosjektet finner du her.