Flipped classroom i naturfag (FiNa)

Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforske læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring. OsloMet er ansvarlig for prosjektet.

Published Sist oppdatert

Elever ser i mikroskop
(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Prosjektet Flipped classroom i naturfag (FiNa) tar utgangspunkt i naturfagslærerutdanningen ved OsloMet og involverer undervisning på både den 5-årige grunnskolelærerutdanningen (MGLU) og videreutdanningskurs for lærere (Kompetanse for kvalitet, KFK). 

Prosjektet har tre overordnede mål:

  1. Utvikle en mer studentaktiv og eksemplarisk undervisning i naturfaglærerutdanning
  2. Gi lærerstudentene erfaring med omvendt undervisning og hvordan legge til rette for økt elevaktivitet
  3. Bedre integreringen av fag og didaktikk i naturfagslærerutdanningen 

Prosjektet finansiseres av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku).

Prosjektleder er Katarina Pajchel, førsteamanuensis ved OsloMet.