Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

Målet med TRELIS-prosjektet er å utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene. Naturfagmiljøene ved OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Oslo samarbeider om prosjektet.

Published Sist oppdatert

Lærer og elever med mikroskoper i naturfagsal
TRELIS-prosjektet vil utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS) ønsker å utvikle lærende nettverk der lærerutdannere, lærerstudenter (på campus og i skolepraksis) og praktiserende lærere utforsker hvordan forskningsresultater kan brukes til å støtte elevers motivasjon og læring i naturfag.

TRELIS vil blant annet bruke case-studier og designbaserte forskningsmetoder til å studere forutsetningene for forskningsbasert lærerutdanning på høyskoler og universiteter, samt på skoler. 

Prosjektet foregår fra 2020 til 2024.

Deltagende institusjoner er:

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Lillestrøm kommune
  • VilVite vitensenter, Bergen
  • Durham University
  • Nord universitet 
  • Københavns Professionshøjskole
  • Universitetet i Oslo

Prosjektleder er Ellen Karoline Henriksen, professor ved OsloMet.