iPAR - I partnerskap for styrket profesjonskompetanse og praksisrelevant lærerutdanning

iPAR er et samarbeidsprosjekt mellom Grunnskole- og faglærerutdanningen på OsloMet og sentrale aktører i regionens grunnskolesektor.

Published Sist oppdatert

Lærer og elev ved tavla foran klassen. Lærer skriver.
Ett av delmålene i iPAR er å styrke veiledningskompetanse for praksisveiledere i praksisskoler. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Arbeidet i iPAR har en todelt målsetning. For det første å styrke praksisrelevant utdanning gjennom kunnskapsbaserte utprøvinger av partnerskapsmodeller mellom lærerutdanning, skoler og skoleeiere. I tillegg å styrke profesjonskunnskap for alle aktører og institusjoner i partnerskapet gjennom nye modeller for praksisopplæring og undervisning.

iPAR har fire delmål:

 • Styrke veiledningskompetanse for praksisveiledere i praksisskoler.
 • Styrke profesjonsrettet forskning gjennom praksisbaserte masteroppgaver.
 • Styrke praksisrelevante og studentaktive læringsformer.
 • Etablere og utvikle lærende nettverk for økt profesjonskunnskap og praksisrelevant lærerutdanning for aktører i partnerskapet.

Prosjektet startet i år, og skal etter planen vare ut 2025. Du kan lese mer om det her.

Samarbeidspartnere:

 • OsloMet
 • Kjelsås skole
 • Bærum kommune
 • Kjenn ungdomsskole S
 • Lørenskog kommune
 • Oslo kommune
 • Oslo skolemuseum
 • Slemmestad skole
 • Stabekk skole
 • Vetland skole og ressurssenter

Prosjektleder er Nanna Paaske, førstelektor ved OsloMet