Lærerutdanning som profesjonsutdanning

Kunnskapsoversikt som gir forutsetninger og prinsipper for lærerutdanning som en profesjonsutdanning.

Publisert Sist oppdatert

klasserom

For å bidra med kunnskapsgrunnlag til utviklingen av en femårig profesjonsutdanning for lærere har Kunnskapssenter for utdanning kartlagt internasjonalt publisert forskning og identifisert forutsetninger og prinsipper for lærerutdanning som profesjonsutdanning.

Kunnskapsoversikten "Lærerutdanning som profesjonsutdanning - forutsetninger og prinsipper fra forskning" kan lastes ned her (pdf-format)