Lese- og skrivevansker og tilrettelegging

Lærerutdanningene har ansvar for å forberede studentene på at det kan være dyslektikere i alle klasser. På denne nettsiden er det samlet filmer og oppgaver som gir en innsikt i temaet, både for lærerutdannere og studenter.

Published Endret

Elev ligger over bøkene
Lese- og skrivevansker kan være svært demotiverende, men kunnskap og tilrettelegging kan gjøre situasjonen bedre for mange. (Foto: Getty Images)

I hvert klasserom sitter det med stor sannsynlighet elever med lese- og skrivevansker. Statistikken forteller oss  at ca. 20 % av elevene i skolen strever med å lese og skrive, av disse har ca 5-7% dysleksi, viser faglitteraturen.

På denne nettsiden er det samlet filmer og oppgaver som til sammen gir en god innføring i dette temaet. Ressursen er blant annet tenkt brukt til selvstudier og faglig oppdatering for lærerstudenter og ansatte i lærerutdanningen.

Ressursen er laget av Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som en del av LUDO-prosjektet (Læring og undervisning i digitale omgivelser).